ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۶۵۶

مدیریت شبکه‌های کامپیوتری

Computer Network Managment

شماره درس: ۴۰۶۵۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

  • عنوان بخش (۲ جلسه)
    • ریز مواد بخش
  • عنوان بخش (۳ جلسه)
    • ریز مواد بخش

ارزیابی

  • تمرین‌های نظری: ۲ نمره
  • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۲ نمره
  • آزمونک‌ها: ۲ نمره
  • پروژه: ۴ نمره

مراجع

درس/۴۰۶۵۶.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)