برگزار کنندگان

در این صفحه، اعضای علمی و اجرایی برگزار کنندگان آموزش‌های تخصصی را مشاهده می‌نمایید. از طریق ایمیل اعلام شده می‌توانید با هر یک از اعضاء تماس بگیرید.

مدیر آموزش‌های تخصصی

مدیر میکرومسترها

میکرومستر مدیر
مهندسی نرم‌افزار دکتر امین فضلی
الگوریتم دکتر محمدعلی آبام، دکتر حمید ضرابی‌زاده
یادگیری ماشین دکتر مهدیه سلیمانی

عوامل اجرایی

نام سمت
ایمان محمدی مسئول تبلیغات
طاها جهانی‌‌نژاد مسئول فنی