برنامه:دکترای_معماری_کامپیوتر

مقررات اخذ دروس در دوره‌ی دکترای معماری کامپیوتر

دانشجوی دکترای معماری کامپیوتر باید در طول دوره تحصیلات تکمیلی خود (یعنی کارشناسی ارشد و دکترا) دست‌کم ۷ درس از جدول زیر را با موفقیت گذرانده باشد.

دروس اصلی گرایش معماری کامپیوتر

ردیف شماره درس تعداد واحد نام درس (فارسی) نام درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۲۳ ۳ معماری پیشرفته کامپیوتر Advanced Computer Architecture
۲ ۴۰۶۳۲ ۳ طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال Fault-Tolerant System Design
۳ ۴۰۷۲۲ ۳ ریزپردازنده‌های پیشرفته یا ریزپردازنده ۲ Advanced Microprocessors or Microprocessor 2
۴ ۴۰۷۵۳ ۳ آزمون پذیری Testability
۵ ۴۰۷۸۳ ۳ طراحی VLSI پیشرفته Advanced VLSI Design
۶ ۴۰۶۸۳ ۳ مفاهیم پیشرفته مهندسی سخت‌افزار Advanced Topics in Hardware Engineering
۷ ۴۰۶۹۷ ۳ طراحی پیشرفته سیستم‌های مطمئن Advanced Fault-Tolerant Systems Design
۸ ۴۰۷۲۷ ۳ طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان Low Power Design
۹ ۴۰۷۳۲ ۳ معماری پردازنده‌های سیگنال DSP Architecture
۱۰ ۴۰۷۴۳ ۳ مدارهای حسابی Arithmetic Circuits
۱۱ ۴۰۷۴۷ ۳ طراحی سیستم‌های نهفته Embedded Systems Design
۱۲ ۴۰۷۵۷ ۳ طراحی سامانه بر تراشه SoC (System on Chip) Design
۱۳ ۴۰۸۴۳ ۳ مفاهیم پیشرفته معماری کامپیوتر Advanced Topics in Computer Architecture
۱۴ ۴۰۶۷۲ ۳ ارتباطات روی تراشه On-Chip Communications
۱۵ ۴۰۸۵۳ ۳ شبکه‌های میان ارتباطی Interconnection Networks
۱۶ ۴۰۷۴۸ ۳ طراحی الکترونیکی در سطح سیستم Electronic System Level Design
۱۷ ۴۰۶۸۳ ۳ سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی اطلاعات Advanced Storage Systems
۱۸ ۴۰۸۴۴ ۳ پردازش قابل بازپیکربندی Reconfigurable Computing
۱۹ ۴۰۷۴۱ ۳ رایانش سبز Green computing
۲۰ ۴۰۷۴۴ ۳ مهندسی رمزنگاری Cryptographic Engineering
۲۱ ۴۰۷۴۹ ۳ امنیت و اعتماد سخت‌افزاری Hardware Security and Trust
۲۲ ۳ درس کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر با عنوانی دیگر (با تایید مدیر گروه)

(تاریخ آخرین به‌روزرسانی: ۱۳۹۸/۶/۱۷)

برنامه/دکترای_معماری_کامپیوتر.txt · آخرین ویرایش: 2020/07/06 15:12 توسط حمید ضرابی زاده