کارکنان دانشکده

دفتر دانشکده

نام تلفن اتاق
آرزو اسماعیلی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۶ ‏ ۶۰۴
شهناز محمدی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۵۰۸۶ ۶۰۴

مدیر اجرایی

نام تلفن اتاق
مهدی حبیبی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۴ ‏ ۶۰۲

آموزش

نام تلفن اتاق
عصمت حسینی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۶ ۶۱۷

تحصیلات تکمیلی

نام تلفن اتاق
ناهید لشکریان ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۲ ۶۰۳
مژگان محمدی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۷ ۶۰۳

آموزش‌های تخصصی

نام تلفن اتاق
اعظم جاویدی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۲ ۶۱۶

فناوری اطلاعات

نام تلفن اتاق
مرجان نیک‌بین ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۴۱ ۳۰۱
پدرام مقصودی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۲۳ ۳۰۲

آزمایشگاه‌های آموزشی

نام تلفن اتاق
عباس امانی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۵, ۶۶۳۵ ۱۰۴

امور مالی

نام تلفن اتاق
مهرپویا ضیائی ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۰ ۶۱۵

پشتیبانی

نام تلفن اتاق
امیر حسنیان ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۴۴ ۶۱۹
اسحاق عسگری ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۱۳ ۶۰۲

خدمات

نام تلفن اتاق
نادر اصغرزاده ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۴ ۶۲۰
رضا جعفری ‎ (۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۴ ۶۲۰