اعضای هیئت علمی دانشکده

نام و نام خانوادگی مرتبه‌ی علمی گروه اصلی آغاز همکاری
محمدعلی آبام دانشیار نرم‌افزار ۱۳۸۹
علیرضا اجلالی دانشیار معماری کامپیوتر ۱۳۸۵
حسین اسدی استاد معماری کامپیوتر ۱۳۸۷
مرتضی امینی دانشیار فناوری اطلاعات ۱۳۹۱
محسن انصاری استادیار معماری کامپیوتر ۱۴۰۱
محمد ایزدی دانشیار نرم‌افزار ۱۳۹۰
سیاوش بیات سرمدی دانشیار معماری کامپیوتر ۱۳۹۲
حمید بیگی استاد هوش مصنوعی ۱۳۸۴
مهدی جعفری سیاوشانی استادیار فناوری اطلاعات ۱۳۹۲
رسول جلیلی دانشیار فناوری اطلاعات ۱۳۷۴
امیرحسین جهانگیر دانشیار معماری کامپیوتر ۱۳۶۸
جعفر حبیبی استاد نرم‌افزار ۱۳۶۸
شاهین حسابی دانشیار معماری کامپیوتر ۱۳۷۵
عباس حیدرنوری دانشیار نرم‌افزار ۱۳۹۱
سید مهدی خرازی دانشیار فناوری اطلاعات ۱۳۸۷
مهدی دولتی استادیار فناوری اطلاعات ۱۴۰۲
رامان رامسین استادیار نرم‌افزار ۱۳۷۴
حمیدرضا ربیعی استاد هوش مصنوعی ۱۳۷۹
محمدحسین رهبان استادیار هوش مصنوعی ۱۳۹۷
حمید سربازی آزاد استاد معماری کامپیوتر ۱۳۸۱
مهدیه سلیمانی باغشاه دانشیار هوش مصنوعی ۱۳۹۱
علی شریفی زارچی استادیار هوش مصنوعی ۱۳۹۵
سیدامیرمهدی صادق‌زاده مسگر استادیار فناوری اطلاعات ۱۴۰۲
حسین صامتی دانشیار هوش مصنوعی ۱۳۸۵
بردیا صفائی استادیار فناوری اطلاعات ۱۴۰۰
حمید ضرابی زاده استادیار نرم‌افزار ۱۳۹۰
محمدامین فضلی استادیار نرم‌افزار ۱۳۹۶
غلامرضا قاسم ثانی دانشیار هوش مصنوعی ۱۳۷۲
شهره کسائی استاد هوش مصنوعی ۱۳۷۸
سمیه کوهی دانشیار معماری کامپیوتر ۱۳۹۱
سید ابوالفضل مطهری استادیار فناوری اطلاعات ۱۳۹۲
محمدتقی منظوری دانشیار هوش مصنوعی ۱۳۷۶
علی موقر رحیم‌آبادی استاد نرم‌افزار ۱۳۷۲
سید حسن میریان حسین‌آبادی دانشیار نرم‌افزار ۱۳۷۶
امیر نجفی استادیار هوش مصنوعی ۱۴۰۲

اعضای پیش‌کسوت هیئت علمی

نام و نام خانوادگی مرتبه‌ی علمی آغاز همکاری پایان همکاری
سید ابراهیم ابطحی استادیار ۱۳۶۸ ۱۳۹۸
منصور جم زاد استاد ۱۳۷۴ ۱۴۰۱
محمد قدسی استاد ۱۳۵۸ ۱۴۰۱
علی معینی مربی ۱۳۶۹ ۱۳۹۵
سید قاسم میرعمادی استاد ۱۳۷۴ ۱۳۹۶
علی محمد-افشین همت‌یار استادیار ۱۳۷۱ ۱۴۰۲

مدرسین آموزشی

نام و نام خانوادگی نوع همکاری گروه اصلی آغاز همکاری
لاله ارشدی مدرس آموزشی معماری کامپیوتر ۱۳۹۷
مهران ریواده مدرس آموزشی نرم‌افزار ۱۴۰۲
کامبیز میزانیان مدرس آموزشی فناوری اطلاعات ۱۳۹۶

اعضای سابق هیئت علمی

نام و نام خانوادگی وضعیت آغاز همکاری پایان همکاری
حسن ابوالحسنی اتمام همکاری ۱۳۸۳ ۱۳۸۹
حسین آجرلو اتمام همکاری ۱۳۹۱ ۱۳۹۴
احمد اسماعیلی اتمام همکاری ۱۳۶۸ ۱۳۸۲
امیر البدوی اتمام همکاری ۱۳۶۸ ۱۳۷۱
بهرام امینی اتمام همکاری ۱۳۶۵ ۱۳۷۱
سعید باقری شورکی اتمام همکاری ۱۳۷۹ ۱۳۸۹
روزبه توسرکانی اتمام همکاری ۱۳۷۸ ۱۳۸۲
مهدی جلیلی اتمام همکاری ۱۳۸۷ ۱۳۹۴
سیروس جهانزاد اتمام همکاری ۱۳۶۷ ۱۳۷۴
خسرو شیخ‌هرندی اتمام همکاری ۱۳۶۵ ۱۳۸۳
سونیا صحت نیاکی اتمام همکاری ۱۳۶۶ ۱۳۸۶
محمدعلی صفری اتمام همکاری ۱۳۸۷ ۱۳۹۰
علی عبداللهی‌فر اتمام همکاری ۱۳۶۵ ۱۳۷۲
مهرداد فهیمی اتمام همکاری ۱۳۷۲ ۱۳۸۱
بهروز قلی زاده اتمام همکاری ۱۳۶۷ ۱۳۷۸
مازیار گودرزی اتمام همکاری ۱۳۸۸ ۱۴۰۰
علی اصغر نظری شیره‌جینی اتمام همکاری ۱۳۹۲ ۱۳۹۷

توضیح: سال شروع و پایان همکاری بر مبنای زمان عضویت در هیئت علمی دانشکده درج شده است.