ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۶۴۶

معماری نرم‌افزار

Software Architecture

شماره درس: ۴۰۶۴۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف اصلی از این درس آشنايي با مفاهيم معماري نرم‌افزار، جايگاه آن، فرايند تدوين معماري، مستند‌سازي و ارزيابي معماري است که شامل اهداف جزئی زیر می‌باشد:

 • فهم تاثیر پیشران‌های معماری بر ساختار سیستم‌های نرم‌افزاری
 • درک نقش فنی، سازمانی و تجاری معماری نرم‌افزار
 • شناخت ساختارهای کلیدی معماری (سبک‌ها، تاکتیک‌ها و …)
 • فهم اصول صحیح مستند‌سازی و ارائه معماری
 • درک تاثیر COTS در طراحی معماری
 • آشنایی با مشخصه‌های کیفی و روش‌های ارزیابی معماری
 • آگاهی از آینده معماری نرم‌افزار

ریز مواد

 1. تعاريف معماري نرم‌افزار، پیشران‌های معماری (۲ جلسه)
 2. چرخه حيات معماري (۱ جلسه)
 3. نيازمندي‌هاي وظيفه‌مندي و غير وظيفه‌مندي (۳ جلسه)
 4. نقش معماري نرم‌افزار در دستيابي به ويژگي‌هاي کيفي نرم‌افزار (۱ جلسه)
 5. جايگاه معماري نرم‌افزار در فرايند توسعه محصولات نرم‌افزاري (۱ جلسه)
 6. ساختارها و منظر‌های معماری (۲ جلسه)
 7. تکنیک‌ها و متدهای طراحی معماری (۱ جلسه)
 8. تاکتيک‌ها، الگوها و سبک‌هاي معماري (۲ جلسه)
 9. طراحي معماري و روش‌هاي دستيابي به خصوصيات کيفي (۵ جلسه)
 10. مستند‌سازي معماري و زبان‌هاي توصيف معماري (۱ جلسه)
 11. روش‌هاي ارزيابي معماري نرم‌افزار (۳ جلسه)
 12. بازيابي معماري نرم‌افزار (۱ جلسه)
 13. معماری نرم‌افزار خاص دامنه (۱ جلسه)
 14. معماری خط تولید نرم‌افزار (۲ جلسه)
 15. معماری سرویس‌گرا (۱ جلسه)
 16. توسعه بر پايه معماري مولفه محور (۱ جلسه)
 17. معماری محاسبات ابری (۱ جلسه)
 18. مباحث نوين در معماري نرم‌افزار (۳ جلسه)
 19. آینده معماری نرم‌افزار (۱ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین (۱۵ درصد نمره)
 • پروژه (۲۵ درصد نمره)
 • آزمون پایان ترم (۵۰ درصد نمره)
 • سمینار (۱۰ درصد نمره)

مراجع

 1. L. Bass, P. Clements, and R. Kazman. Software Architecture in Practice. 3rd edition, Addison-Wesley, 2013.
 2. L. Bass, P. Clements, and R. Kazman. Software Architecture in Practice. 2nd edition, Addison-Wesley, 2003.
 3. P. Clements, et al. Documenting Software Architectures: Views and Beyond. Addison-Wesley, 2003.
 4. A.J. Lattanze. Architecting Software Intensive Systems: A Practitioner’s Guide. Taylor and Francis/Auerbach, 2008.
 5. M. Shaw and D. Garlan. Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline. Prentice Hall, 1996.
درس/۴۰۶۴۶.txt · آخرین ویرایش: 2020/04/30 11:01 توسط محمد علی آبام