ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۶۴۸

پردازش قابل بازپیکربندی

Reconfigurable Computing

شماره درس: ۴۰۶۴۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 1. مقدمه¬ای بر محاسبه قابل بازپیکربندی
  • ‌فناوری تراشه¬های قابل باز پیکربندی‌
  • بلوک¬های منطقی‌
  • مبانی تراشه¬های قابل بازپیکربندی: Xilinx, Altera, Lattice, Actel
 2. نگاشت طرح
  • نگاشت فناوری تراشه¬های قابل بازپیکربندی‌
  • لگوریتم¬های جایابی و مسیریابی با درنظر گرفتن پارامترهای مساحت، تاخیر، توان مصرفی و قابلیت اطمینان‌
  • الگوریتم¬های Simulated Annealing، FD Relaxation و Macro-based
 3. معماری تراشه¬های قابل بازپیکربندی
  • ‌معماری¬های بلوک¬های منطقی‌
  • معماری¬های ماتریس مسیریابی و اتصالات‌
  • مصالحه¬های طراحی در بلوک منطقی قابل بازپیکربندی‌
  • مصالحه¬های طراحی در اتصالات قابل بازپیکربندی‌
  • روش¬های بهینه¬سازی پارامترهای مساحت، تاخیر، توان مصرفی و قابلیت اطمینان با استفاده از ابزار VPR
  • ‌معماری تراشه¬های نوین قابل بازپیکربندی
 4. بازپیکربندی پویا
  • ‌‌الگوریتم¬های بازپیکربندی و زمان¬بندی‌
  • محدودیت¬های روش¬های قابل بازپیکربندی‌
  • سخت¬افزار پشتیبان برای بازپیکربندی
 5. سامانه¬های قابل بازپیکربندی
  • ‌‌‌همبندی¬¬های سامانه¬ چند تراشه¬ای برنامه¬پذیر‌
  • تقلید منطقی با استفاده از سامانه¬های چند تراشه¬ای برنامه¬پذیر‌
  • تقسیم¬بندی در سامانه¬های چند تراشه¬ای برنامه¬پذیر ‌
  • اتصالات سامانه¬های چند تراشه¬ای برنامه¬پذیر‌
  • معماری سامانه¬های چند تراشه¬ای برنامه¬پذیر نو‌
  • مقایسه سامانه¬های قابل بازپیکربندی ترکیبی با پردازنده¬ها و مدارات برنامه¬پذیر
 6. کاربردهای قابل بازپیکربندی
  • ‌‌‌‌عملیات ریاضی‌
  • ماشین¬های Systolic‌
  • ماشین¬های قابل بازپیکربندی جزئی‌
  • سامانه¬های اکتساب و جمع¬آوری داده
 7. نمونه¬سازی سامانه با استفاده از تراشه¬های قابل بازپیکربندی
  • ‌‌‌‌‌درستی سنجی و بازبینی سامانه با استفاده از نمونه¬سازی
 8. مطالب پیشرفته در محاسبه قابل بازپیکربندی
  • ‌‌‌‌‌‌کمک پردازنده¬های قابل بازپیکربندی‌
  • هسته¬های سخت¬افزاری در تراشه¬های قابل بازپیکربندی‌
  • فن¬آوری¬های قابل بازپیکربندی در حال پیدایش

ارزیابی

 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • پروژه: ۵ نمره

مراجع

1. S. Hauck and A. Dehon, “Reconfigurable Computing: the Theory and Practice of FPGA-based Computation”, Morgan Kaufmann Publishing, 2008. (Main textbook)

2. C. Bobda, Introduction to Reconfigurable Computing: Architectures, Algorithms and Applications, Springer, 2007.

درس/۴۰۶۴۸.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)