درس:۴۰۶۷۸

روش های صوری در امینت اطلاعات

Formal Methods for Information Security

شماره درس: ۴۰۶۷۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: امنیت داده و شبکه (۴۰۴۴۱) هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 • عنوان بخش (۲ جلسه)
  • ریز مواد بخش
 • عنوان بخش (۳ جلسه)
  • ریز مواد بخش

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۲ نمره
 • پروژه تحقیقاتی: ۴ نمره
 • مشلرکت در کلاس: ۱ نمره

مراجع

 1. G. Bella, “Formal Correctness of Security Protocols”, Springer, 2007.
 2. P. Ryan, S. Schneider, and M.H. Goldsmith, “Modeling and Analysis of Security Protocols”, Addison‐Wesley, 2000.
 3. M. Bishop, “Computer Security”, Addison‐Wesley, 2003.
 4. Related papers and technical reports
درس/۴۰۶۷۸.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)