ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۶۹۳

شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته

Advanced Computer Networks

شماره درس: ۴۰۶۹۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: شبکه‌های کامپیوتری (۴۰۴۴۳) هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 • معرفی و تاریخچه (۲ جلسه)
 • تعاملات بین شبکه‌ای (۴ جلسه)
  • مفاهیم معماری
  • نام ها
  • آدرس ها
  • مسیریابی بین دامنه‌ای
 • مدیریت منابع (۶ جلسه)
  • کنترل ازدحام انتها به انتها
  • صف بندی منصفانه
  • کنترل ازدحام مسیریاب
  • کیفیت خدمات
  • طراحی مسیریاب
 • ارتباطات بی‌سیم (۴ جلسه)
  • مروری بر شبکه‌های بی‌سیم و معماری آنها
  • شبکه‌های بی‌سیم در دنیا واقعی
  • مسیریابی در شبکه‌های موردی
  • مسیریابی در شبکه‌های حسگر
 • کاربردها، نامگذاری و اورلی (۴ جلسه)
  • شبکه اورلی
  • جداول توزیع شده هش
  • DNS و Web
  • نام‌ها، معرف ها و معماری شبکه
 • سنجش (۴ جلسه)
  • اندازه گیری
  • شبکه‌سازی مبتنی بر داده و شبکه‌های تحمل پذیر تأخیر
  • چندپخشی

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

درس/۴۰۶۹۳.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)