ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۲۳

معماری پیشرفته کامپیوتر

Advanced Computer Architecture

شماره درس: ۴۰۷۲۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 • تعاریف و کلیات
  • تعاریف تسریع
  • له یا علیه موازات؟ (قانون آمدال، گروش، مینسکی، گوستافسون…)
  • موارد کاربرد پردازش سریع و موازی
 • سیستم های سریع حافظه
  • حافظه برگ برگ شده (Interleaved memory)
  • حافظه چند درگاهه و بانک ثبات
  • حافظه نهان و نگاشت های مستقیم، کاملا شرکت پذیر و شرکت پذیر مجموعه ای و محاسبه زمان های دسترسی و انواع الگوریتم های جایابی و جایگزینی و نکات مربوط به پیش واکشی
 • معماری پایپلاین
  • محاسبه زمان اجرا و تسریع
  • جدول رزرواسیون، بردار تلاقی، نمودار وضعیت، جرخه های اجرایی و محاسبه سرعت واقعی و نظری
  • طراحی واحد کنترل پایپلاین
  • استفاده از عنصر تاخیر برای تسریع و رفع وابستگی ها
  • مخاطرات (Hazards) پایپلاین و راه های رفع آنها (انشعاب با تاخیر، جدول سوابق پرش، تزریق حباب، تغییر نام متغیرها…)
 • کامپیوتر های برداری
  • کامپیوترهای مبتنی بر پایپلاین
  • کامپیوترهای آرایه ای
  • آرایش مناسب داده ها در حافظه کامپیوترهای برداری و مفهوم فاصله دسترسی های متوالی (Stride)
  • استفاده از عناصر تاخیر برای تسریع محاسبات برداری در پایپلاین
 • شبکه میان ارتباطی
  • مرور انواع همبندی ها: توری، فوق مکعب، هرم، Cube Connected Cycles, K-ary n-cube، پروانه، Shuffle Exchange، Omega network
  • مقایسه این معماری ها بر اساس قطر، درجه، تعداد گره و Bisection
 • سیستم های چند پردازنده و چند کامپیوتر
  • انواع معماری های چند پردازشی
  • مدل های تحلیلی برای ارزیابی کارایی این معماری ها بر حسب نسبت زمان اجرا به زمان ارتباطات
  • پروتکل های همسان سازی اطلاعات (Data Consistency) در حافظه های (نهان یا محلی) چند پردازنده ها
 • برنامه نویسی موازی
  • بررسی مسائل همگام سازی (Synchronization) بین فرایندهای موازی و همروند (Concurrent)
  • افزایش MSYPS
  • ملاحظات ختم صحیح برنامه های موازی
  • اشاره ای به زبان های برنامه نویسی موازی
 • تسریع ارزان قیمت
  • تکنیکهای افزایش سرعت نرم افزاری و بهینه سازی کد
 • روشهای نوین موازی سازی
  • محاسبات توزیع شده، رایانش Grid

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

1- Shiva S. G., "Advanced Computer Architecture", CRC Press, 2006.

2- K. Hwang, "Advanced Computer Architecture: Parallelism, Salability, Programmability", McGraw-Hill, 1992.

3- K. Hwang, Z. Xu, "Scalable Parallel Computing: Technology, Architecture, Programming", McGraw-Hill, 1998.

4- M. Quinn, "Parallel Computing: Theory and Practice", McGraw-Hill, 2nd edition 1993.

5- H. S. Stone, "High-Performance Computer Architecture", 3rd edition, Addison-Wesley, 1993.

6- M. Dubois, M. Annavaram, P. Stenstrom, “Parallel Computer Organization and Design”, Cambridge University Press, 2012

درس/۴۰۷۲۳.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)