ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۴۵

توصیف و وارسی برنامه‌ها

Program Specification and Verification

شماره درس: ۴۰۷۴۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس برای دانش‌جویان کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می‌شود و هدف از آن پرداختن به روش‌های صوری برای توصیف و وارسی سیستم‌ها است. در این درس ابزارهای لازم برای به کارگیری این روش‌ها معرفی و در مورد رابطه بین توصیف صوری و پیاده‌سازی به طور اختصار بحث می‌گردد.

ریز مواد

 • مقدمه‌ای بر توصیف سیستم‌ها (‎۲ جلسه)
  • ‎چرا توصیف صوری؟
  • ‎توصیف صوری و مهندسی نرم‌افزار
  • ‎تولید برنامه از توصیف (پالایش)
 • جبر گزاره‌ها، جبر مسندات (۲ جلسه)
 • تئوری مجموعه‌ها و زبان Z (۴ جلسه)
  • ‎تساوی
  • ‎انواع، مجموعه‌ها و عملیات روی آنها
  • ‎تعاریف
  • ‎روابط و عملیات روی آنها
  • ‎توابع و عملیات روی آنها
  • ‎مثال
 • واحدهای ساختاری توصیف (۴ جلسه)
  • ‎شِما ‎ (Schema) ‎ و نحوه مدل کردن سیستم
  • استفاده از شِما به عنوان اعلان، نوع و مسند
  • ‎شِمای ژنریک
  • ‎نحوه بیان اصول‎ (Axiomatic Description) ‎
  • ‎مثال
 • جبر شِماها (Schema Calculus) (۴ جلسه)
  • ‎تغییر متغیر ‎ (Renaming and Decoration) ‎
  • ‎ترکیب شِماها با استفاده از \,;, ∃, ∀, ⟹,‌, ∨, ∧ و Inclusion
  • ‎مثال
 • ابزارگان ریاضی Z (۲ جلسه)
  • ‎‎ردیف‌ها و Bag‎ها و عملیات روی آن‌ها
  • ‎نوع آزاد (Free Type)
  • ‎مثال
 • توصیف با استفاده از ارتقا ‎ (Promotion) (۲ جلسه)
 • امکان پذیری توصیف و محاسبه پیش شرط‌ها (Precondition) (۲ جلسه)
 • وارسی‎ (Verification) (۶ جلسه)
  • ‎‎اصول تئوری مجموعه‌ها
  • ‎قوانین استنتاج
  • ‎قضیه حالت اولیه سیستم
  • ‎ساده‌سازی پیش‌شرط‌ها
  • ‎اثبات خصوصیات توصیف
  • ‎مثال
 • تولید برنامه از توصیف صوری Z‎ با استفاده از پالایش (Refinement) (۲ جلسه)
  • ‎پالایش ساختارهای داده‌ای
  • ‎پالایش عملیات
  • ‎مثال

ارزیابی

 • تمرین (۱۵ درصد نمره) و پروژه (۱۵ درصد نمره):
  • دانشجویان به گروه‌های ‎۲‎ یا ‎۳‎ نفره تقسیم می‌شوند و هر گروه سه صورت برنامه در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را پیشنهاد می‌نماید. پس از تصویب برنامه‌ها، هر گروه تمرینات‎ (حداقل ‎۳‎‎ تمرین) را در طول ترم براساس مسایل پیشنهادی خود پاسخ خواهد داد.
  • ‎برنامه بزرگ صورت پروژه هر گروه را مشخص می‌کند که یک ماه پس از پایان امتحانات فرصت دارند تا توصیف صوری کامل پروژه را تحویل نمایند.
  • دانشجویان باید با استفاده از نرم‌افزارهای کنترل کننده جامعیت و عدم تناقض و اثبات قضیه خصوصیات توصیف صوری خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
 • ‎سمینار: دانش‌جویان به طور اختیاری سمیناری را در ارتباط با مطالب درس پس از گرفتن تایید ارایه می‌نمایند (۱۰ درصد نمره اضافه).
 • آزمون: حدود ‎۷‎ آزمون کوچک به جای امتحان میان ترم (۱۵ درصد نمره)، و ‎آزمون نهایی (۵۵ درصد نمره)

مراجع

 1. J. Woodcock and J. Davies. Using Z Specifications, Refinement, and Proof. Prentice-Hall Europe, 1996.
 2. D. Gries and F.B. Schneider. A Logical Approach to Discrete Math. Springer-Verlag, 1993.
 3. C. Morgan. Programming from Specifications. Prentice-Hall, 1990.
درس/۴۰۷۴۵.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)