ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۵۳

آزمون‌پذیری

Testability

شماره درس: ۴۰۷۵۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 1. مقدمه
  • آشنایی با مفاهیم آزمون‌پذیری
  • نقش آزمون در فرآیند طراحی و ساخت سیستم‌های دیجیتال
  • انواع آزمون
  • ابزار آزمون خودکار
  • مباحث اقتصادی در آزمون
 2. بازده ساخت (yield) و کیفیت تولید، و نقش آزمون در آن
 3. مدل‌سازی اشکال
 4. شبیه‌سازی اشکال
  • شبیه‌سازی منطقی و روش‌های آن
  • الگوریتم‌های شبیه‌سازی اشکال (سری، موازی، استنتاجی، همروند)
  • نمونه‌برداری از اشکال
 5. مقیاس‌های آزمون‌پذیری
 6. تولید خودکار بردار آزمون
  • آزمون عملکردی در مقابل آزمون ساختاری
  • روش‌های موردی و ساخت‌یافته تولید بردار آزمون
  • حذف افزونگی با استفاده از تولید بردار آزمون
  • الگوریتم‌های تولید بردار آزمون برای مدارهای ترکیبی و ترتیبی
 7. طراحی آزمون‌پذیر
  • روش‌های موردی
  • روش‌های ساخت‌یافته (طراحی پیمایشی کامل و پاره‌ای)
  • خودآزمای درونی (BIST): تولید بردار تصادفی، فشرده‌سازی پاسخ
 8. استاندارد پویش مرزی

ارزیابی

 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • پروژه: ۵ نمره

مراجع

Bushnell and Agrawal, Essentials of Electronic Testing: Digital, Analog, and Mixed-Signal, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002

درس/۴۰۷۵۳.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 01:59 (ویرایش خارجی)