ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۷۹۵.۱

هندسه محاسباتی پیشرفته

Advanced Computational Geometry

شماره درس: ۴۰۷۹۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: هندسه محاسباتی هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس دربرگیرنده‌ی موضوعاتی از هندسه‌ی محاسباتی است که به زمینه‌های پژوهش روز نزدیک‌ترند و به طور معمول در دروس مقدماتی هندسه‌ی محاسباتی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. مطالب این درس حول سه موضوع کلی متمرکز خواهد بود: الگوریتم‌های تقریبی هندسی، داده‌ساختارهای هندسی، و هندسه‌ی ترکیبیاتی. آشنایی قبلی با هندسه‌ی محاسباتی برای این درس مفید خواهد بود، ولی یک پیش‌نیاز محسوب نمی‌شود.

ریز مواد

 • ‎تقریب هندسی‎
  گرد کردن نقاط و جهت‌ها، مجموعه‌های هسته‌ی هندسی ‎ (Geometric Coresets) ‎، نمودار ورونوی گسسته
 • ‎هندسه در ابعاد بالا‎
  مسائل بهینه‌سازی در بعدهای بالا، برازش اشکال هندسی، مشکل ابعاد زیاد، تکنیک‌های کاهش بعد
 • ‎جویبار داده‌ها (‎Data Streams)
  مجموعه‌های هسته‌ی تجزیه‌پذیر، تکنیک ادغام-کاهش، روش مضاعف کردن
 • ‎مسائل مجاورت (‎Proximity Problems)
  جست‌وجوی نزدیک‌ترین همسایه، چهاردرخت ‎ (Quadtrees) ‎، چهاردرخت فشرده
 • افراز به زوج‌های ازهم‌جدا ‎ (WSPD) ‎
  محاسبه‌ی زوج‌های ازهم‌جدا، کاربرد در ساخت پوشاننده‌ها، تقریب درخت پوشای کمینه‌ی اقلیدسی
 • ‎پوشاننده‌های هندسی (Geometric Spanners)
  گراف‌های ‎یائو‎ و تتا، تحلیل ضریب کشش، پوشاننده‌های مبتنی بر لیست پرشی
 • مسائل ان‌پی‌سخت هندسی
  فروشنده‌ی دوره‌گرد اقلیدسی، الگوریتم PTAS، مسئله‌ی برچسب‌زنی نقشه‌، مجموعه‌های مستقل هندسی
 • هندسه‌ی ترکیبیاتی‎
  مسائل اولیه، مسئله‌ی سیلوستر، مسئله‌ی هاپکرافت، لم تقاطع، مسئله‌ی فاصله‌ی اردوش
 • پوش‌های پایینی Lower Envelopes) ‎)
  پوش پایینی خطوط و پاره‌خط‌ها، اندازه‌ی پوش پایینی‎، دنباله‌ی ‎Davenport-Schinzel‎، کاربردها
 • سطوح و لایه‌ها
  k‎-مجموعه‌ها و k‎-سطح‌ها، حدود بالای اندازه، اثبات احتمالاتی، عمق توکی (Tukey depth)
 • ε‎-نت‌ها
  ε‎-نت‌ها و ε‎-نمونه‌ها، ‎بُعد VC، وجود ‎-ε‎نت‌های کوچک، کاربردها
 • ‎داده‌ساختارهای پویا‎
  پوسته‌ی محدب پویا در دو بعد، تکنیک‌های کلی پویاسازی، روش‌های لگاریتمی و رادیکالی
 • ‎داده‌ساختارهای جنبشی (‎Kinetic Data Structures)
  درخت تورنمت جنبشی، پوسته‌ی محدب نقاط متحرک، نزدیک‌ترین زوج نقاط متحرک
 • مدل ‎Word-RAM (درصورت فرصت)
  درخت‌های ‎van Emde Boas‎ و ‎fusion‎، جست‌وجوی عناصر بعدی، الگوریتم‌های دوبخشی

ارزیابی

 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۰ نمره
 • حدود سه تمرین نظری: ۵ نمره
 • پروژه‌ی پژوهشی: ۵ نمره

مراجع

 • S‎. ‎Har-Peled‎. ‎Geometric Approximation Algorithms. ‎American Mathematical Society‎, ‎2011.‎
 • J‎. ‎Matousek‎. ‎Lectures on Discrete Geometry. ‎Springer-Verlag‎, ‎2002‎.
 • G‎. ‎Narasimhan and M‎. ‎Smid‎. ‎Geometric Spanner Networks. ‎‎Cambridge University Press‎, ‎2007.‎
 • J‎. ‎Goodman and J‎. ‎O'Rourke (eds.).‎ ‎Handbook of Discrete and Computational Geometry. ‎2nd edition‎, ‎CRC Press‎, ‎2004‎.
 • مقالات مرتبط با موضوعات درس که لینک آن‌ها در وبگاه درس قرار داده خواهد شد.
درس/۴۰۷۹۵.۱.txt · آخرین ویرایش: 2022/12/22 02:33 توسط حمید ضرابی زاده