درس:۴۰۸۰۱.۴

سیستم‌های موازی و توزیع‌شده

Parallel and Distributed Algorithms

شماره درس: ۴۰۸۰۱.۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این دوره مفاهیم مقدماتی کلی در طراحی و پیاده سازی سیستم های موازی و توزیع شده را پوشش می دهد که تمامی شاخه های اصلی مانند محاسبات ابری، محاسبات شبکه ای، محاسبات خوشه ای، ابررایانه ها و محاسبات چند هسته ای را پوشش می دهد.

ریز مواد

 1. مدل‌های محاسبات توزیعی
 2. محاسبات با کارایی بالا
 3. ٰمحاسبات شبکه‌ای
 4. محاسبات ابری
 5. محاسبات چند-‌هسته‌ای
 6. محاسبات چند-کاری
 7. سیستم‌ها و مدل‌های برنامه‌سازی
 8. فرآیندها و ریسه‌ها
 9. نگاشت-کاهش
 10. سیستم‌های جریان کاری
 11. مجازی‌سازی
 12. فایل‌سیستم‌ها و ذخیره‌ساز‌های توزیع‌شده
 13. محاسبات داده-محور
 14. جدول‌ّهای هش توزیع‌شده
 15. مدل‌ّهای ثبات و توافق
 16. تحمل‌پذیری خطا
 17. تحلیل کارایی
 18. معماری‌های موازی
 19. برنامه‌سازی چند‌ریسه‌ای
 20. معماری GPU‌ و برنامه‌سازی
 21. واسط ارسال پیغام

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Hwang, Kai, Jack Dongarra, and Geoffrey C. Fox. Distributed and cloud computing: from parallel processing to the internet of things. Morgan kaufmann, 2013.
 2. Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen. 2006. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition). Prentice-Hall, Inc., USA.
درس/۴۰۸۰۱.۴.txt · آخرین ویرایش: 2023/01/04 09:52 توسط محمد علی آبام