درس:۴۰۸۴۳

طراحی الکترونیکی در سطح سیستم

Electronic System Level Design

شماره درس: ۴۰۸۴۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، آشنایی دانش‌جویان با …

ریز مواد

 1. روند رشد متدولوژیهای طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار سیستمهای نهفته تا رسیدن به طراحی الکترونیک در سطح سیستم
  • مروري بر سير تكاملي روشها و ابزار طراحي سخت‏افزار
  • انگيزه‌هاي حرکت به سوي طراحی ESL.
 2. دسته بندی مباحث مطرح در طراحی ESL
  • توصیف (Specification)، سنتز، درستی‌سنجی (Validation).
  • تحلیل پیش از بخش‌بندی (Partitioning)، بخش‌بندی، تحلیل پس از بخش‌بندی، پیاده‌سازی سخت‌افزار، پیاده‌سازی نرم‌افزار، درستی‌سنجی پس از بخش‌بندی
 3. زبان سیستم‌سی و نحوه مدلسازی سخت‌افزار با این زبان
  • ماجول، پورت، پروسس، نوعهای داده‌ای، روشهای پیاده‌سازی مدارهای ترکیبی و ترتیبی، روشهای پیاده‌سازی ماشین حالت، سنتز مدلهای سیستم‌سی.
 4. یک روش سیستماتیک تبدیل برنامه‌های نرم‌افزاری به پیاده‌سازی سخت‌افزاری
  • آشنایی با مدل Finite State Machine with Datapath (FSMD) و اهمیت آن.
  • دسته بندی عمومی دستورات زبانهای نرم‌افزاری.
  • پیاده سازی هر Basic Block با استفاده از مدل FSMD.
  • روشی عمومی برای پیاده‌سازی یک برنامه با استفاده مدل FSMD.
  • معرفی موضوع سنتز رفتاری (Behavioral Synthesis یا سنتز سطح بالا: High Level Synthesis).
  • دسته‌بندی مباحث مطرح در سنتز سطح بالا: تخصیص منابع (Allocation)، زمان‌بندی (Scheduling)، انتساب منابع (Binding).
  • مرور روشها و الگوریتمهای معروف در سه مبحث پیش‌گفته.
 5. اهمیت و روشهای تبادل اطلاعات (Communication) بین اجزا در پیاده‌سازی سیستمها بصورت سخت‌افزار-نرم‌افزار
  • مثالی از پیاده‌سازی رمزنگار AES بصورت نرم‌افزاری و سپس تبدیل به سخت‌افزار و مقایسه میزان افت کارآیی به دلیل حجم Communication
  • مرور روشهای تبادل اطلاعات بین سخت‌افزار و نرم‌افزار، و نیز بین نرم‌افزار و نرم‌افزار در تک پردازنده‌ها و چند‌پردازنده‌ها
 6. مدلسازی در سطح تراکنشها (TLM: Transaction Level Modeling)
  • اهمیت جدا کردن محاسبات از مبادله اطلاعات.
  • موضوع کانال (Channel)، ویژگیها و اهمیت آن.
  • مدلهای TLM گاجسکی، اجزای آنها، و روند استفاده از آنها در یک طراحی بالا به پایین در سطح سیستم.
  • امکانات زبان سیستم‌سی برای تعریف کانال و نحوه استفاده از آن برای مدلسازی TLM.
 7. روشهای سنتز و بهینه سازی در سطح سیستم
  • مروري بر فاکتورهاي اصلي: کارآيي، مساحت، مصرف توان
  • الگوريتم‌هاي هم‌سنتز (Co-synthesis)
 8. روش‌ها و بسترهاي نوين پياده‌سازي سيستم‌هاي ديجيتال
  • مرور روند پيشرفت‌ فن‌آوري ساخت نيمه‌هادي‌ها تا System-on-Chip (SoC)
  • مرور روند پيشرفت FPGAها تا Programmable SoCهاي امروزي
  • چالش‌ها و فرصت‌هاي ناشي از پيشرفت‌هاي فوق
  • آموزش طراحي با ابزارهاي موجود براي طراحي با Programmable SoCها
 9. روشهای درستی‌سنجی در سطح سیستم
  • روش‌هاي مختلف هم‌شبيه‌سازي سخت‌افزار-نرم‌افزار.
  • مقدمه‌اي بر روش‌هاي وارسي صوري (Formal Verification) سيستمهاي سخت‌افزار-نرم‏افزاري.
 10. روشهای بهینه سازی سیستم در سطح نرم‌افزار
  • موضوع نوسان فرایند ساخت (Process Variation) و اهمیت و نقش آن.
  • الگوریتم مدیریت توان برخط برای بهینه‌سازی مصرف توان و کارآیی تراشه‌های چندپردازنده با درنظر گرفتن نوسان فرآیند ساخت.
  • بهینه‌سازی بازده توان با استفاده از زمانبندی پردازه‌ها در تراشه‌های چندپردازنده با درنظر گرفتن نوسان فرآیند ساخت.
  • روشهای تخصیص کد و داده‌ها به حافظه و تاثیر آن

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

1. Brian Bailey, Grant Martin, Andrew Piziali, “Electronic System Level Design and Verification,” Morgan Kaufmann Publishers, Series in Systems on Silicon, 2007.

2. W. Wolf, "Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design, " Morgan Kaufmann Publishers, 2001.

3. J. Staunstrup, W. Wolf, "Hardware/Software Codesign: Principles and Practice," Kluwer Academic Publishers, 1997

4. G. DeMicheli, "Hardware/Software Codesign", Kluwer Academic Publishers, 1996.

5. F. Balarin et al, "Hardware/Software Codesign: The POLIS Approach," Kluwer Academic Publishers, 1997.

درس/۴۰۸۴۳.txt · آخرین ویرایش: 2023/03/11 14:32 توسط مرتضی امینی