ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۹۵۱

مباحث ویژه در بیوانفورماتیک

Special Topics in Bioinformatics

شماره درس: ۴۰۹۵۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از اين درس، ارایه مفاهیم ویژه و خاص در حوزه بیوانفورماتیک است. موضوع این درس بسته به زمان تعیین می‌شود.

درس/۴۰۹۵۱.txt · آخرین ویرایش: 2021/06/29 15:03 توسط محمد حسین رهبان