ابزار کاربر

ابزار سایت


درس:۴۰۹۵۷

مفاهیم پیشرفته در هوش مصنوعی

Advanced Topics in Artificial Intelligence

شماره درس: ۴۰۹۵۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس در هر نیم‌سال ممکن است به یک موضوع مطرح در حوزه هوش مصنوعی تخصیص یابد.

ریز مواد

ارزیابی

مراجع

درس/۴۰۹۵۷.txt · آخرین ویرایش: 2021/06/28 23:14 توسط محمد حسین رهبان