آز سخت‌افزار

Hardware Lab

شماره درس: ۴۰۱۰۲ تعداد واحد: ۱
مقطع: کارشناسی نوع درس: عملی
پیش‌نیاز: آز معماری کامپیوتر هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این آزمایشگاه تقویت و ارتقای مهارت دانشجویان در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های سخت‌افزاری برای مسائل پرکاربرد در کشور یا جهان است. از جمله‌ی این کاربردها می‌توان به سیستم‌های نهفته، سامانه‌های داده‌برداری و نظارت، اینترنت اشیا و سیستم‌های دیجیتال در حوزه‌های مختلف صنعتی و پزشکی اشاره کرد. بنابراین دانشجویان باید معلومات کسب شده در طول دوران تحصیل خود را در زمینه‌های سخت‌افزار و معماری کامپیوتر و سیستم عامل و برنامه‌نویسی در سطح سیستم را به کار ببندند تا یک وسیله‌ی کارآمد برای حل یک مسئله‌ی واقعی را بسازند. موضوعات این آزمایشگاه ثابت نیست و پروژه‌محور می‌باشد که در طول نیم‌سال‌های مختلف ممکن است تغییر کند.

ریز مواد

 1. پیاده‌سازی یک سیستم نمونه‌برداری علائم حیاتی و نظارت بیمار با گوشی تلفن همراه
 2. طراحی و شبیه‌سازی یک سامانه‌ی کنترل ترافیک
 3. پیاده‌سازی یک سامانه‌ی کنترل ورود و خروج بر اساس اثر انگشت/کارت RFID
 4. طراحی سامانه‌ی جایابی خودروها و اعلام وضعیت محل‌های پارک در پارکینگ به کمک دوربین/حسگرهای مجاورت/حسگرهای نوری …
 5. تشخیص مطابقت ظاهری بدنه‌ی خودروهای وارد شده به پارکینگ با هنگام خروج آن‌ها از جهت عدم آسیب‌دیدگی در طول مدت توقف با استفاده از چهار دوربین
 6. پیاده‌سازی دست‌کم یک کاربرد مبتنی بر اینترنت اشیا و یا سامانه‌های سایبرفیزیکی (Cyber Physical Systems) به کمک حسگرها/محرک‌ها/بوردهای در دسترس امروزی
 7. پیاده‌سازی عملی دست‌کم یک آزمایش «سخت‌افزار در حلقه» (Hardware in the loop) برای یک کاربرد پردازش سیگنال یا مشابه و ترجیحاً به کمک نرم‌افزار Simulink/Matlab

ارزیابی

مراجع

 1. M. A. Mazidi, Sh. Chen, and E. Ghaemi. Atmel ARM programming for embedded systems. MicroDigitalEd, Vol 5, 2017.
 2. M. A. Mazidi, Se. Naimi, and Sa. Naimi. AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C. MicroDigitalEd, 2017.
 3. R. H. Chu and D. D. Lu. Project-based lab learning teaching for power electronics and drives. IEEE Transactions on Education. Vol. 51, No.1, pp. 108-113, 2008.
 4. J. Ma and J.V. Nickerson. Hands-on, simulated, and remote laboratories: A comparative literature review. ACM Computing Surveys. Vol. 38, No. 3, 2006.