ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

Data Structures and Algorithms

شماره درس: ۴۰۲۵۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: ساختمان‌های گسسته هم‌نیاز: برنامه‌سازی پیشرفته

اهداف درس

در این درس دانشجو با روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها، داده‌ساختارهای ساده و کمی پیشرفته اما مهم و نیز با برخی از الگوریتم‌های مقدماتی آشنا می‌شود. در ارائه‌‌ی مطالب این درس بر تحلیل و اثبات درستی الگوریتم‌ها تاکید می‌شود. دانشجو باید از قبل با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی C++ یا Java و نیز روش‌های بازگشتی در حل مسئله‌ها آشنا باشد. الگوریتم‌های درس مستقل از زبان و مطابق دستورهای کتاب مرجع گفته می‌شود.

ریز مواد

 • مقدمات (۱ جلسه)
  • سطوح انتزاع
  • مراحل مختلف حل مسئله و انتزاع
  • داده‌مدل‌ها، داده‌گونه‌ها، داده‌ساختارها، داده‌گونه‌ی انتزاعی، شی‌
 • تحلیل الگوریتم (۳ جلسه)
  • تحلیل زمانی الگوریتم: مرتب‌سازی درجی
  • رشد توابع
  • روش‌های تحلیل سرشکن
 • تقسیم و حل (۲ جلسه)
  • مرتب‌سازی ادغامی، محاسبه‌ی تعداد نابجایی، زیردنباله‌ی متوالی، ضرب‌اعداد
  • قضیه اصلی
 • تحلیل الگوریتم‌های تصادفی (۱ جلسه)
  • محاسبه‌ی میانه‌ی تقریبی، مسئله‌ی استخدام
 • داده‌ساختارهای پایه (۱ جلسه)
  • صف و پشته
  • لیست پیوندی
 • داده‌ساختارهای درخت (۵ جلسه)
  • پیاده‌سازی‌های مختلف درخت‌ها، پیمایش درخت‌ها، استقراء ساختاری
  • درخت عبارت، تبدیل نگارش‌های مختلف یک عبارت ریاضی
  • داده‌ساختار ترای
  • درخت دودویی جستجو
  • صف اولویت (هرم کمینه و بیشینه)
 • مرتب‌سازی (۴ جلسه)
  • درخت تصمیم و کران پایین
  • مرتب‌سازی هرمی
  • مرتب‌سازی سریع (تحلیل تصادفی)
  • مرتب‌سازی با تعداد مقایسه‌های بهینه
  • مرتب‌سازی خطی: شمارشی، مبنایی، سطلی
  • مرتب‌سازی خارجی (اختیاری)
 • مرتبه‌ی آماری (۲ جلسه)
  • محاسبه‌ی کمینه و بیشینه
  • انتخاب k-امین عنصر (الگوریتم تصادفی و قطعی)
 • درهم‌سازی (۲ جلسه)
  • درهم‌سازی زنجیره‌ای
  • درهم‌سازی سراسری
  • درهم‌سازی باز
  • درهم‌سازی کامل
 • داده‌ساختارهای پیشرفته (۳ جلسه)
  • مجموعه‌های مجزا
  • درخت‌های دودویی متوازن: درخت قرمز-سیاه
  • درخت بازه
 • گراف‌ها (۳ جلسه)
  • روش‌های مختلف پیاده‌سازی گراف
  • جست‌وجوهای عمق‌اول و سطح‌اول و کاربردهای آن‌ها
  • ترتیب توپولوژیکی، مؤلفه‌های قویاً همبند
  • کوتاه‌ترین مسیر در گراف‌ها: الگوریتم‌های دایکسترا و بلمن-فورد

ارزیابی

 • پنج بسته تمرین داده خواهد شد (هر بسته شامل تعدادی مسئله نظری و چند مسئله برنامه‌نویسی است)؛ نیازی به تحویل مسئله‌های نظری نیست.
 • پنج آزمون کوتاه از مسئله‌های نظری بالا + یک مسئله مشابه (۳ نمره)
 • پنج تمرین عملی بالا (۳ نمره)
 • آزمون‌ میان‌ترم (۶ نمره)
 • آزمون نهایی (۸ نمره)

مراجع

 • محمد قدسی، "داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها"، چاپ چهارم، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۳.
 • محمد قدسی و آیدین نصیری شرق، "۶۰۰ مسئله‌ی چندگزینه‌ای از داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها"، چاپ ششم، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۷.
 • T. Cormen, C. Leiserson, R. Riverst, and C. Stein. Introduction to Algorithms. 3rd Edition, MIT Press, 2011.