طراحی VLSI

VLSI Design

شماره درس: ۴۰۳۵۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: طراحی سیستم‌های دیجیتال، مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی هم‌نیاز: –

اهداف درس

این درس روش‌های طراحی، تحلیل و ساخت سیستم‌های VLSI را با تمرکز بر طراحی سطح ترانزیستوری ارائه می‌دهد.

ریز مواد

 • مروری بر مدارهای VLSI
  • محک‌های مدارهای VLSI
  • سطوح تجرید
  • مراحل ساخت تراشه و پروسه فوتولیتوگرافی
 • پروسه جانمائی
  • قوانین طراحی
  • عیوب و مشکلات ساخت تراشه
  • نمودار میله‌ای
 • ویژگیهای ترانزیستور MOS
  • ویژگی جریان-ولتاژ ترانزیستورهای nMOS و pMOS
  • پاسخ DC
  • اثر بدنه
  • اثر Channel Length Modulation
  • نشت جریان و جریان زیر آستانه
  • اثر Latch-up
  • المان‌های پارازیت ترازیستور MOS
 • مقدمه‌ای بر اتصالات در تراشه
  • خازن و مقاومت سیم
  • سیم بندی و Via
 • طراحی گیت منطقی و مدار ترکیبی
  • منطق SCMOS
  • منطق Pseudo-nMOS
  • منطق دومینو
  • منطق سوئیچ
  • منطق DCVS
 • محاسبات توان مصرفی
  • توان مصرفی ایستا و پویا
 • محاسبه تاخیر
  • Logical effort
  • Branch effort
  • Path delay
 • عناصر ترتیبی
  • قفل ایستا و پویا
 • ساختار کلاک
  • ریز مواد بخش
 • عناصر ریاضی و منطقی
  • جمع کننده‌ها
  • ضرب‌کننده‌ها
  • شیفت‌دهنده‌ها
  • ALU
 • Floorplanning
 • آزمون‌پذیری مدارهای VLSI

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Wayne Wolf. Modern VLSI Design, System-on-Chip Design. 3rd Edition, Course Handouts, 2004.
 2. J. M. Rabaey, A. Chandrakasan, and B. Nikolić. Digital Integrated Circuits, A Design Perspective. Course Handouts, 2005.
 3. N. H. E. Weste and D. Harris. CMOS VLSI Design, A Circuits and Systems Perspective. Course Handouts, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2005.