مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

Information Technology Project Management

شماره درس: ۴۰۴۲۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

کارشناسان فناوری اطلاعات در سطوح مدیریت و اجرا با انواع پروژه‌هایی سروکاردارند که ماهیت تلفیقی نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، ارتباطی و اطلاعاتی دارد و گروه یا گروه‌های متعددی دست اندرکار تعریف، تولید، تحویل و اجرای آن‌ها هستند. مدیریت این پروژه‌ها دشواری‌هایی دارد که در تلفیق با الگوهای برون‌سپاری دوچندان می‌شود. توجیه‌گر ضرورت درس مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات این نیازها و ضرورت ارتقاء مفاهیم موجود مدیریت پروژه و مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری به مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات یا انفورماتیکی است. هدف این درس آشنایی دانشجویان رشته‌ی فناوری اطلاعات با گونه‌های نو و ارتقاء‌یافته مدیریت پروژه و مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری در قالب مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی یا فناوری اطلاعاتی است. در این درس دانشجویان فرا‌ می‌گیرند چگونه در جایگاه مجری، کارفرما، مشاور و یا ناظر در امر مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات از تعریف تا اجرا و از تحویل تا نگهداری فعالیت کنند. از اهداف دیگر این درس کسب مهارت دانشجویان با ابزارها و نرم‌افزارهای رایج مدیریت پروژه و کشف قابلیت‌های آن‌ها برای مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی است.

ریز مواد

 • مقدمات (۲ جلسه)
  • اهداف، برنامه‌ی درسی و توافق بر الگوی تعلیم و چارچوب درس
  • مفاهیم بنیادی مدیریتی
 • مروری بر مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (۱ جلسه)
 • موارد کاری (کسب و کاری) (۲ جلسه)
 • بیانیه‌ی پروژه (۲ جلسه)
 • گروه پروژه (۲ جلسه)
 • طرح مدیریت دامنه (۲ جلسه)
 • ساختارشکست کار (۲ جلسه)
 • زمان‌بندی و بودجه‌بندی پروژه‌ها (۲ جلسه)
 • نرم‌افزارهای مدیریت پروژه و وبگاه‌ها و داشبوردها (۱ جلسه)
 • استاندارد بدنه‌های دانشی مدیریت پروژه (۱ جلسه)
 • طرح مدیریت خطر پروژه (۲ جلسه)
 • طرح ارتباطات پروژه (۲ جلسه)
 • طرح کیفیت پروژه‌های فا (۱ جلسه)
 • مدیریت تغییرات، مقاومت‌ها و تعارضات (۲ جلسه)
 • مدیریت تدارک و برون‌سپاری پروژه‌ها (۱ جلسه)
 • رهبری و آداب پروژه (۲ جلسه)
 • طرح پیاده‌سازی و پایان‌دهی و پروژه‌ها (۱ جلسه)
 • مدل بلوغ و تکاملی وروش چابک مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (۱ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین‌های مهارتی (در قالب اعمال یک مدیریت شبیه‌سازی‌شده بر یک پروژه اطلاعات): ۶ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۲ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Jack T. Marchewka. Information Technology Project Management. WILEY, 2014.