مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا

IT Strategic Planning and Management

شماره درس: ۴۰۴۴۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات هم‌نیاز: –

اهداف درس

آشنایی اطلاعاتی–مهارتی با مباحث نظری و کاربردی مطالعات راهبردی فا در حوزه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات در سازمان و کسب شناخت انتخاب گونه مناسب مطالعه‌ی راهبردی فای برای هر سازمان با توجه به توان جذب آن، استفاده از روشگان‌های مناسب و تولید راه حل‌های گذار با روش‌هایی سازمانی بهره‌گیرنده از الگوهای مهندسی اصلاح‌پذیر از اهداف اصلی این درس است. در اهداف ثانویه درس به درک ضرورت ترسیم نقشه‌های معماری و به روز رسانی آن برای گذر از وضعیت موجود به شرایط مطلوب و فراهم سازی امکان یکپارچه‌سازی سامانه‌های راه حل که پیشنیاز پروژه‌های ملی نظیر دولت الکترونیکی است می‌توان اشاره کرد. ارتقاء سطح نگرش دانشجویان و کسب توان استخراج راه‌حل‌های سامانه‌ای برای تحقق راه‌حل‌های سازمانی نیز در این میان با تمرینات عملی به مهارت لازم تبدیل خواهد شد.

ریز مواد

 1. مقدمات (۲ جلسه)
  • اهداف، برنامه درسی و توافق بر الگوی تعلیم و چارچوب درس.
  • واژه‌شناسی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.
 2. نمای ۳۶۰ درجه‌ی برنامه‌ریزی راهبردی سنتی (۴ جلسه)
 3. IFE + EFE + SPACE + SWOT + QSPM (۲جلسه)
 4. تدوین مدل–پایه برنامه‌ی راهبردی سازمان (۲ جلسه)
 5. انواع مطالعات راهبردی سازمان از کسب و کار تا فناوری (۲ جلسه)
 6. معماری اطلاعات سازمان برای مدیران (۳ جلسه)
 7. برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات (۲ جلسه)
 8. معماری سازمان هانشکه (۲ جلسه)
 9. مدیریت منظره‌ی فای هانشکه (۲ جلسه)
 10. استانداردهای فنی معماری سازمان هانشکه (۲ جلسه)
 11. مدل‌های مرجع، سیاست‌نامه، بیانیه‌ی تغییر (۱ جلسه)
 12. مروری بر روشگان‌های معماری سازمان (۱ جلسه)
 13. برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات کونیگزبرگ (۱ جلسه)
 14. معماری سازمانی در ایران–پیشینه و مدل ملی (۱ جلسه)
 15. مدلهای بلوغ معماری سازمانی (۱ جلسه)
 16. از حاکمیت داده تا حاکمیت معماری سازمانی تا تحول رقمی (شامل مروری بر آی.تی.آی.ال و کوبیت) (۲ جلسه)

ارزیابی

 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۲ نمره
 • آزمونک‌ها: ۶ نمره
 • مطالعه‌ی انفرادی آخرین فناوری‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Inge Hanschke. Strategic IT Management. Springer, 2010.
 2. Danny Greefhorst and Erik Proper. Architecture Principles. Springer, 2011.
 3. Martin Op't Land. Enterprise Architecture Creating Value by Informed Governance. Springer, 2009.
 4. Mario Godinez. The Art of Enterprise Information Architecture. IBM Press, 2010.