اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری

Computer Measurement and Control

شماره درس: ۴۰۴۶۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با انواع حسگرها و عملگرها، مدارهای رابط، تقویت‌کننده و مبدل سطح ولتاژ خروجی حسگرها و فرمان‌های اعمالی به عملگرها، مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ، بخش پردازنده و دیگر اجزای یک سامانه کنترل کامپیوتری (دیجیتال) است.

ریز مواد

 • آشنایی با مفاهیم کنترل‌روند (۳ جلسه)
  • سیستم‌های کنترل
  • بلوک دیاگرام کنترل‌روند
  • ارزیابی سیستم کنترل
  • پردازش‌های آنالوگ و دیجیتال
  • واحدها، استانداردها و تعاریف
  • پاسخ‌زمانی حساسه
  • دقت محاسبات و کمیت‌های آماری
 • شکل‌دهی آنالوگ سیگنال‌ (۴ جلسه)
  • اصول اولیه‌ی شکل‌دهی آنالوگ سیگنال‌ها
  • مدارهای غیرفعال
  • مدارهای با تقویت‌کننده‌ی عملیاتی
 • شکل‌دهی دیجیتال سیگنال‌ها (۴ جلسه)
  • اصول اولیه‌ی شکل‌دهی آنالوگ سیگنال‌ها
  • مبدل‌ها
  • سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات
 • حساسه‌های دما (۴ جلسه)
  • مقاومت‌های فلزی
  • ترمیستور
  • ترموکوپل
  • دیگر حساسه‌های دما
 • حساسه‌های مکانیکی (۴ جلسه)
  • حساسه‌های جابه‌جایی، موقعیت و وضعیت
  • حساسه‌های نیرو
  • حساسه‌های حرکت
  • حساسه‌های فشار
  • حساسه‌های جریان سیالات
 • حساسه‌های نوری (۲ جلسه)
  • آشکارسازهای شدت نور
  • دماسنجی از راه دور
  • منایع نور
 • کنترل نهایی (۳ جلسه)
  • عملیات کنترل نهایی
  • تبدیل سیگنال
  • الکترونیک صنعتی
  • فعال‌کننده‌ها
  • اجزای کنترل‌کننده
 • کنترل‌روند حالت گسسته (۲ جلسه)
  • تعریف
  • مشخصات سیستم
  • کنترل‌کننده‌های رله‌ای و دیاگرام‌های نردبانی
  • کنترل‌کننده‌های منطقی قابل‌برنامه‌ریزی
 • اصول اولیه‌ی کنترل‌کننده‌ها (۱ جلسه)
  • مشخصات روند
  • پارامترهای سیستم کنترل
  • حالات کنترل‌کننده‌ی ناپیوسته
  • حالات کنترل‌کننده‌ی پیوسته
  • حالات کنترل ترکیبی
 • کنترل‌کننده‌های آنالوگ (۱ جلسه)
  • قابلیت‌های عمومی
  • کنترل‌کننده‌های الکترونیکی
  • کنترل‌کننده‌های پنوماتیکی
 • کنترل‌کننده‌های دیجیتال (۲ جلسه)
  • روش‌های کنترل دیجیتال
  • به‌کارگیری کامپیوتر در کنترل‌روند
  • مشخصات اطلاعات دیجیتال
  • نرم‌افزار کنترل‌کننده
  • مثال‌هایی از کنترل کامپیوتری

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۴ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۶ نمره

مراجع

 1. Curtis D. Johnson. Process Control Instrumentation Technology. 7th Edition, Prentice-Hall International, Inc., 2006.
 2. Alan J. Crispin. Programmable Logic Controllers and Their Engineering Applications. McGraw-Hill, 1990.