مهندسی کاربرد

Application Engineering

شماره درس: ۴۰۴۷۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: تحلیل و طراحی سیستم‌ها

اهداف درس

هدف اصلی از این درس، ایجاد ارتباط بین آموخته‌های دانشجویان در دروس انتزاعی فناوری اطلاعات نظیر مدیریت استراتژیک، تجارت الکترونیک و دروس عملیاتی نظیر پایگاه‌داده، شبکه و برنامه‌نویسی است. در این راستا اهداف فرعی شامل آشنایی با اجزای سازنده راه‌حل‌های فناوری اطلاعات و متدولوژی‌های ایجاد یک سیستم از طریق ترکیب این اجزا؛ شناخت سامانه‌های رایج و حوزه‌ی کاربرد هر یک از آن‌ها نظیر ERP, CRM و پرتال؛ آشنایی با میان‌افزارها و پلتفرم‌های قابل‌استفاده در طراحی راه‌حل‌های فناوری اطلاعات: آشنایی با مفاهیم تولید سیستم‌های مدرن و فناوری‌های روز؛ آشنایی با روش‌های مواجهه با سیستم‌های قدیمی در سازمان‌ها نیز دنبال می‌شوند. سازمان‌هایی که در این درس به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شوند، سازمانٰ‌های بزرگ و توزیع‌شده هستند که نیاز به راهکارهای توزیع‌‌شده و پیچیده‌تر فناوری اطلاعات دارند.

ریز مواد

 • مقدمه (۳ جلسه)
  • آشنایی با استراتژی‌های سازمانی
  • آشنایی با سیستم‌های رایج در حوزه کسب و کار
  • آشنایی با سازمان‌ها و سیستم‌های توزیع‌شده
 • آشنایی با سیستم‌های کاربردی (۷ جلسه)
  • تعریف سیستم‌های کاربردی
  • آشنایی با سیستم‌های کاربردی رایج نظیر ERP, CRM, Portal
  • نحوه‌ی ارتباط سیستم‌های کاربردی با استراتژی های سازمانی
  • مدلسازی فرایندهای سازمانی
  • نحوه‌ی شناسایی سیستم‌های کاربردی بر اساس فرایندهای سازمانی
  • متدولوژی شناسایی سیستم‌های کاربردی
 • معماری (۷ جلسه)
  • معماری نرم‌افزار
  • معماری داده‌ها
  • معماری راه‌حل
 • یکپارچه‌سازی سیستم‌ها (۸ جلسه)
  • نحوه مواجهه با سیستم‌های قدیمی موجود در سازمان
  • نحوه یکپارچه‌سازی سیستم‌ها با هم (یا با سیستم‌های قدیمی)
  • انباره داده‌ها و استفاده از آن جهت یکپارچه‌سازی
  • استراتژی‌های تعویض یا بازسازی سیستم‌های قدیمی
  • الگوهای مهندسی مجدد
 • میان‌افزارها و تکنولوژی‌های نوین جهت تعامل سیستم‌ها با هم (۵ جلسه)
  • معماری سرویس‌گرا
  • وب سرویس، CORBA، J2EE و …
  • مدیریت تراکنش‌های توزیع‌شده
  • تبادل پیام به‌صورت غیرهمگام

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری‌و عملی: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Amjad Umar. Enterprise Architectures and Integration with SOA – Concepts, Methodoly and a Toolset. NGE Solutions, 2010.
 2. Amjad Umar. e-Business and Distributed Systems Handbook (from strategies to working solutions). NGE Solutions, 2003.
 3. Hans-Erik Eriksson and Magnus Penker. Business Modeling with UML. 2000.