برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی

Planning in Artificial Intelligence

شماره درس: ۴۰۶۳۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

برنامه ریزی هوشمند یکی از حوزه‌های مهم و پویای مبحث هوش مصنوعی است. این حوزه در موضوعات مختلفی به ویژه کنترل روبات و مسائلی که نیازمند استدلال در مورد کنشها هستند، کاربرد دارد. برنامه‌ریزی هوشمند در دو دهه اخیر پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است. در این درس طیف گسترده‌ای از روشهای کلاسیک، مدرن و ابتکاری برنامه‌ریزی پوشش داده می‌شود. همچنین مباحث پیشرفته برنامه‌ریزی از جمله مفهوم زمان و برنامه‌ریزی زمانی نیز معرفی می‌شود.

ریز مواد

 1. مقدمه و تاریخچه
 2. برنامه‌ریزی کلاسیک
  • مدل مفهومی برنامه‌ریزی
  • نمایش مسایل برنامه‌ریزی
  • پیچیدگی برنامه‌ریزی
  • برنامه‌ریزی مبتنی بر فضای حالات
  • برنامه‌ریزی مبتنی بر فضای برنامه
 3. برنامه‌ریزی کلاسیک مدرن (Neo Classic)
  • برنامه‌ریزی مبتنی بر تحلیل گراف
  • برنامه‌ریزی از طریق ارضاپذیری (Satisfiability)
 4. روشهای ابتکاری برنامه‌ریزی
  • استفاده از توابع ابتکاری
  • هرس فضا با قواعد کنترلی
  • برنامه‌ریزی سریع جلو رو
 5. برنامه‌ریزی سلسله‌مرتبی
 6. برنامه‌ریزی زمانی
 7. برنامه‌ریزی شرطی و غیر قطعی
 8. برنامه‌ریزی و اجرا
 9. برنامه‌ریزی بازگشتی
 10. فرابرنامه‌ریزی

ارزیابی

 • آزمون میان ترم ۳۵٪
 • آزمون پایان ترم ۳۵٪
 • پروژه عملی ۲۰٪
 • تمرینات و کوییزها ۱۰٪

مراجع

 1. M. Ghallab, D. Nau, and P. Traverso, Automated Planning: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2004.
 2. S. Russel and P. Norvig, Artificial Intelligence: a Modern Approach, Prentice Hall, 2005.