سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده

Advanced Storage Systems

شماره درس: ۴۰۶۸۳.۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس دانشجویان با سامانه‌های پیشرفته‌ی ذخیره‌سازی داده و مفاهیمی همچون معماری سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، معیارهای کیفی و کمی سامانه‌های ذخیره‌سازی داده مانند معیارهای مربوط به طول عمر و قابلیت اطمینان، انواع پیکربندی و RAID، طراحی منطق‌های پیشین و پسین سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، Caching در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده و حافظه‌های غیرفرار آشنا می‌شوند.

ریز مواد

 1. معرفی و لزوم استفاده از سامانه‌های ذخیره‌سازی
  • تاریخچه روش‌های ذخیره‌سازی داده
  • مقایسه سیر کارایی دیسک‌ها و پردازنده‌ها
  • بررسی قانون Amdahl در سامانه‌های ذخیره‌ساز داده
  • معماری روش ذخیره‌سازی مبتنی بر کارگزار
 2. معماری روش ذخیره‌سازی مبتنی بر سامانه ذخیره‌ساز داده
 3. معماری و پیکربندی ورودی/خروجی در زیرسامانه دیسک
  • محفظه‌ی JBOD
  • محفظه‌ی JBOD به همراه کنترلر RAID
  • زیرسامانه دیسک هوشمند
 4. معیارهای کیفی و کمی سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
  • پهنای باند، زمان پاسخ، دسترس‌پذیری، قابلیت سرویس، قابلیت توسعه‌پذیری
  • ویژگی‌شناسی بارهای کاری ورودی/خروجی
 5. انواع پیکربندی دیسک‌ها در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
  • RAID1, RAID10 RAID5, RAID6
  • کدهای محوکننده‌ی خطا در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
  • بررسی کارایی خواندن، کارایی نوشتن و دسترس‌پذیری
 6. طراحی یک سامانه پیشرفته ذخیره‌ساز داده
  • طراحی منطق پسین
  • طراحی منطق پیشین
  • طراحی سامانه حافظه
 7. روند جریان داده در سامانه‌های ذخیره‌ساز داده
  • خواندن، نوشتن و کپی داده
 8. بررسی ویژگی‌های پیشرفته سامانه‌های ذخیره‌ساز داده
  • Remote Mirroring
  • Instant Copies
  • Data Migration
  • LUN Masking
 9. حافظه نهان در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
  • بررسی ساختار حافظه نهان در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
  • مقایسه ساختار حافظه نهان در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده با ساختار حافظه نهان در ریزپردازنده‌ها
  • الگوریتم‌های حافظه نهان در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
 10. بررسی معماری‌های متداول سامانه‌های ذخیره‌ساز داده (IBM, HP, EMC)
 11. تکنیک‌های ورودی/خروجی در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
 12. حافظه‌های غیرفرار و دیسک‌های حالت جامد (Solid-State Drives)
  • انواع و ویژگی‌های حافظه‌های فلش
  • انواع و ویژگی‌های حافظه‌های غیرفرار
  • فناوری‌های ذخیره‌سازی نوین مبتنی بر حافظه‌های غیرفرار
  • معماری دیسک‌های حالت جامد
  • معماری لایه انتقال دیسک حالت جامد (Flash Translation Layer)
  • الگوریتم‌های Wear Leveling در دیسک‌های حالت جامد
  • روش‌های افزایش طول عمر دیسک حالت جامد
  • روش‌های زمان‌بندی ورودی/خروجی در دیسک‌های حالت جامد

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Information Storage and Management, by G. Somasundaram and A. Shrivastava, Wiley Publishing Inc., EMC Education Services, 2009.
 2. Storage Networks Explained: Basics and Application of Fibre Channel SAN, NAS, iSCSI,InfiniBand and FCoE, U. Troppens, R. Erkens, W. Mueller-Friedt, and R. Wolafka, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., 2009.
 3. Storage Area Networks Essentials, R. Barker and P. Massiglia, John Wiley & Sons Inc., 2002.