پردازش قابل بازپیکربندی

Reconfigurable Computing

شماره درس: ۴۰۶۴۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس دانشجویان با پردازش قابل بازپیکربندی و طراحی سیستم‌های مبتنی بر آن آشنا شده و مفاهیمی همچون الگوریتم‌های جایابی و مسیریابی در مدارهای قابل بازپیکربندی، معماری تراشه‌های قابل بازپیکربندی، بازپیکربندی پویا و کاربردهای پردازش قابل بازپیکربندی را فرا می‌گیرند.

ریز مواد

 1. مقدمه‌ای بر محاسبه قابل بازپیکربندی
  • فناوری تراشه‌های قابل باز پیکربندی‌
  • بلوک‌های منطقی‌
  • مبانی تراشه‌های قابل بازپیکربندی: Xilinx, Altera, Lattice, Actel
 2. نگاشت طرح
  • نگاشت فناوری تراشه‌های قابل بازپیکربندی‌
  • لگوریتم‌های جایابی و مسیریابی با درنظر گرفتن پارامترهای مساحت، تاخیر، توان مصرفی و قابلیت اطمینان‌
  • الگوریتم‌های Simulated Annealing، FD Relaxation و Macro-based
 3. معماری تراشه‌های قابل بازپیکربندی
  • ‌معماری‌های بلوک‌های منطقی‌
  • معماری‌های ماتریس مسیریابی و اتصالات‌
  • مصالحه‌های طراحی در بلوک منطقی قابل بازپیکربندی‌
  • مصالحه‌های طراحی در اتصالات قابل بازپیکربندی‌
  • روش‌های بهینه‌سازی پارامترهای مساحت، تاخیر، توان مصرفی و قابلیت اطمینان با استفاده از ابزار VPR
  • ‌معماری تراشه‌های نوین قابل بازپیکربندی
 4. بازپیکربندی پویا
  • ‌الگوریتم‌های بازپیکربندی و زمان‌بندی‌
  • محدودیت‌های روش‌های قابل بازپیکربندی‌
  • سخت‌افزار پشتیبان برای بازپیکربندی
 5. سامانه‌های قابل بازپیکربندی
  • ‌‌همبندی‌‌های سامانه‌ چند تراشه‌ای برنامه‌پذیر‌
  • تقلید منطقی با استفاده از سامانه‌های چند تراشه‌ای برنامه‌پذیر‌
  • تقسیم‌بندی در سامانه‌های چند تراشه‌ای برنامه‌پذیر
  • اتصالات سامانه‌های چند تراشه‌ای برنامه‌پذیر‌
  • معماری سامانه‌های چند تراشه‌ای برنامه‌پذیر نو‌
  • مقایسه سامانه‌های قابل بازپیکربندی ترکیبی با پردازنده‌ها و مدارات برنامه‌پذیر
 6. کاربردهای قابل بازپیکربندی
  • ‌‌عملیات ریاضی‌
  • ماشین‌های Systolic‌
  • ماشین‌های قابل بازپیکربندی جزئی‌
  • سامانه‌های اکتساب و جمع‌آوری داده
 7. نمونه‌سازی سامانه با استفاده از تراشه‌های قابل بازپیکربندی
  • ‌‌‌درستی سنجی و بازبینی سامانه با استفاده از نمونه‌سازی
 8. مطالب پیشرفته در محاسبه قابل بازپیکربندی
  • ‌‌‌کمک پردازنده‌های قابل بازپیکربندی‌
  • هسته‌های سخت‌افزاری در تراشه‌های قابل بازپیکربندی‌
  • فن‌آوری‌های قابل بازپیکربندی در حال پیدایش

ارزیابی

 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • پروژه: ۵ نمره

مراجع

 1. S. Hauck and A. Dehon. Reconfigurable Computing: the Theory and Practice of FPGA-based Computation. Morgan Kaufmann Publishing, 2008. (Main textbook)
 2. C. Bobda. Introduction to Reconfigurable Computing: Architectures, Algorithms and Applications. Springer, 2007.