ارتباطات روی تراشه

On-Chip Communications

شماره درس: ۴۰۶۷۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

چگونگی پیاده‌سازی ارتباطات روی تراشه تأثیر بسیار مهمی بر کیفیت عملکرد و اهداف طراحی سیستم‌های روی تراشه دارد که از جمله می‌توان به تأثیر بر کارآیی، توان مصرفی، تحمل‌پذیری اشکال و دمای مدار اشاره نمود. در این درس دانشجویان با انواع شیوه‌های موجود برای ایجاد ارتباطات روی تراشه و چگونگی تأثیر آن بر اهداف طراحی آشنا می‌شوند.

ریز مواد

 • مقدمه
  • روند طراحی سیستم‌های روی تراشه
  • پیچیدگی ارتباطات بین پردازنده‌ای در سیستم‌های روی تراشه
  • فهرست مطالب درس
 • ارتباطات روی تراشه مبتنی بر گذرگاه
  • نحوه‌ی انتقال داده توسط گذرگاه‌ها
  • انواع همبندی‌های متداول برای گذرگاه‌ها
  • پیاده‌سازی فیزیکی گذرگاه‌ها
 • شبکه‌ی روی تراشه
  • همبندی
  • مکانیزم‌های سوئیچینگ
  • الگوریتم مسیریابی
  • کنترل جریان داده
  • کیفیت سرویس
  • مشکلات مطرح در طراحی شبکه‌های روی تراشه
 • آزمون پذیری و تحمل‌پذیری خطا در شبکه‌ی روی تراشه
  • روش‌های آزمون و مدل‌سازی خطا در شبکه‌های روی تراشه
  • کدهای کنترل خطا در شبکه‌ی روی تراشه
  • روش‌های ترکیبی پیشگیری از نویز همشنوایی و کدهای کنترل خطا
 • انرژی و توان مصرفی در اتصالات روی تراشه
  • مفهوم توان و انرژی
  • تکنیک‌های کاهش توان و انرژی در شبکه‌ی روی تراشه
  • مدل‌سازی توان
  • بده-بستان انرژی و قابلیت اطمینان
  • تکنیک‌های کدینگ برای کاهش توان
  • تکنیک‌های کدینگ برای کاهش توان و نویز هم‌شنوایی
 • معماری‌های سه‌بعدی برای ارتباطات روی تراشه
  • مجتمع سازی سه بعدی
  • مزایا و محدودیت‌های مجتمع‌سازی سه‌بعدی
  • همبندی‌های سه بعدی برای شبکه‌های روی تراشه
  • شبکه‌های سه بعدی بی سیم روی تراشه
 • فناوری‌های نوظهور برای ارتباطات روی تراشه‌ای
  • اتصالات نوری
  • اتصالات بی‌سیم/RF
  • اتصالات کربن نانو تیوب
 • فناوری نوری سیلیکونی
  • مقدمه
  • موج‌برهای SOI
  • ضریب انعکاس در موج‌بر نوری
  • عوامل مؤثر در تلفات موج‌برهای نوری
  • روش‌های مدولاسیون نوری داده در سییلیکون
  • مزایا و معایب فناوری سیلیکون نوری
 • ارتباطات نوری در سطح تراشه
  • مزایا و محدودیت‌های تکنولوژی سیلیکونی نوری در شبکه‌ی روی تراشه
  • سوئیچ‌های نوری
  • شبکه‌های روی تراشه ترکیبی الکتریکی/نوری
  • مسیریابی طول موج
  • شبکه‌ی تمام نوری
  • مشکلات و محدودیت‌های پیش روی شبکه‌های نوری روی تراشه

ارزیابی

 • پروژه: ۴ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۶ نمره

مراجع

 1. De Micheli, Giovanni, and Luca Benini. Networks on chips: technology and tools. Morgan Kaufmann, 2006.
 2. Pasricha, Sudeep, and Nikil Dutt. On-chip communication architectures: system on chip interconnect. Morgan Kaufmann, 2010.
 3. Gebali, Fayez, Haytham Elmiligi, and Mohamed Watheq El-Kharashi. Networks-on-chips: Theory and Practice. CRC Press, 2011.
 4. Jantsch, Axel, and Hannu Tenhunen. Networks on Chip. Springer, 2006.
 5. Pavesi, Lorenzo, and Gérard Guillot. Optical Interconnects: The Silicon Approach. Springer, 2006.
 6. Reed, Graham T., and Andrew P. Knights. Silicon photonics: An Introduction. Wiley, 2004.