شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته

Advanced Computer Networks

شماره درس: ۴۰۶۹۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: شبکه‌های کامپیوتری هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم پیشرفته در در شبکه‌های کامپیوتری است که از جمله آن می‌توان به تعاملات بین‌شبکه‌ای و مسیریابی بین آن‌ها، مدیریت منابع و کنترل ازدحام و کیفیت خدمات در شبکه، ارتباطات بی‌سیم و انواع شبکه‌های مبتنی بر این نوع ارتباط، شبکه اورلی و سنجش در شبکه‌های کامپیوتری اشاره نمود.

ریز مواد

 • معرفی و تاریخچه (۲ جلسه)
 • تعاملات بین شبکه‌ای (۴ جلسه)
  • مفاهیم معماری
  • نام ها
  • آدرس ها
  • مسیریابی بین دامنه‌ای
 • مدیریت منابع (۶ جلسه)
  • کنترل ازدحام انتها به انتها
  • صف بندی منصفانه
  • کنترل ازدحام مسیریاب
  • کیفیت خدمات
  • طراحی مسیریاب
 • ارتباطات بی‌سیم (۴ جلسه)
  • مروری بر شبکه‌های بی‌سیم و معماری آن‌ها
  • شبکه‌های بی‌سیم در دنیا واقعی
  • مسیریابی در شبکه‌های موردی
  • مسیریابی در شبکه‌های حسگر
 • کاربردها، نامگذاری و اورلی (۴ جلسه)
  • شبکه اورلی
  • جداول توزیع شده هش
  • DNS و Web
  • نام‌ها، معرف ها و معماری شبکه
 • شبکه‌های نرم‌افزار-محور (SDN)
  • معرفی فناوری SDN و پروتکلهای مرتبط
  • صفحه داده و صفحه کنترل
  • مجازی‌سازی کارکردهای شبکه (NFV): معرفی، معماری، کاربردها
  • توصیف OpenFlow
 • سنجش (۴ جلسه)
  • اندازه گیری
  • شبکه‌سازی مبتنی بر داده و شبکه‌های تحمل پذیر تأخیر
  • چندپخشی

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

مقالات مرتبط با مباحث درس

 1. W. Stallings, Foundations of Modern Networking, SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud, Pearson Education, 2016.
 2. I. Marsic, Computer Networks, Performance and Quality Service, Rutgers University Press, 2013.
 3. P. A. Morale and J. M. Anderson, Software Defined Networking: Design and Deployment, CRC Press, 2015.
 4. Related Papers