مهندسی رمزنگاری

Cryptographic Engineering

شماره درس: ۴۰۷۴۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس، به مقوله آشنایی با محاسبات رمزنگاری و نحوه پیاده سازی کارآ، امن و قابل اعتماد آن‌ها می پردازد. امنیت نیاز به ابزاری دارد که رمزنگاری آنرا فراهم می نماید. بنابراین محاسبات رمزنگاری جایگاه ویژه ای پیدا می نماید. در عین حال پیاده سازی کارا، امن و قابل اعتماد این محاسبات بالاخص مبتنی بر سخت‌افزار دارای ظرافت های خاصی است که در این درس به آن پرداخته می شود.

ریز مواد

 1. آشنایی مقدماتی
  • میدان‌های متناهی و خواص آن
  • میدان‌های باینری متمم و کاربرد آن در رمزنگاری
  • نمایش پایه‌ها
  • تبدیل پایه‌ها
 2. الگوریتم‌ها و معماری‌ها با استفاده از پایه چندجمله‌ای
  • ضرب معمولی
   • بیتی سریالی
   • بیتی موازی (پارالل)
   • دیجیتی سریالی
   • به شدت سریالی
   • سیستولیک و نیمه سیستولیک
  • پیچیدگی ضربها (با ارائه نمونه)
   • مجذوری
   • زیرمجذوری
    • ضرب کاراتسوبا-افمن
    • ضرب برداری ماتریس توپلیتس
   • ضرب مونتگومری
   • محاسبه معکوس
    • با استفاده از تئوری فرمت
    • با استفاده از الگوریتم اقلیدسی متمم
   • توان رسانی
 3. الگوریتم‌ها و معماری‌های پایه‌های دیگر
  • پایه نرمال
   • ضرب حالت کلی
   • ضرب پایه نرمال گاوسی
   • توان رسانی
  • پایه دوتایی
  • پایه مثلثی
  • پایه‌ها و نمایش‌های دیگر
 4. کاربردها
  • ضرب عددی برای رمزنگاری منحنی بیضوی
  • تولید و بررسی امضا
   • روشهای توانی
   • روشهای رمزنگاری منحنی بیضوی
  • محاسبات مقاوم در مقابل حملات اعم از توانی، زمانی و الکترومغناطیسی
 5. آشنایی با رمزنگاری مشبکه-مبنا
  • مبانی مورد نیاز
  • پیاده‌سازی‌های موجود
 6. آشنایی با رمزنگاری کاملا همریخت
  • مبانی مورد نیاز
  • پیاده‌سازی‌های موجود

ارزیابی

 • آزمون میان ترم: ۶ نمره
 • آزمون پایان ترم: ۸ نمره
 • سمینار: ۳ نمره
 • تمرین‌ها: ۳ نمره

مراجع

 1. Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptgraphy, CRC Press, 2001.
 2. Çetin Kaya Koç, Cryptographic Engineering, Springer, 2009.
 3. Selected journal and conference papers