پردازش پیشرفته علائم دیجیتال

Advanced Digital Signal Processing

شماره درس: ۴۰۷۹۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: پردازش علائم دیجیتال هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با روش‌های پیشرفته تحلیل علائم دیجیتال است. از جمله این روش‌ها می‌توان به نمایش‌های چندفازی، بانک‌های فیلتر، تحلیل‌های چنددقته و تبدیل موجک اشاره کرد.

ریز مواد

 1. یادآوری
  • مروری بر تبدیلات فوریه
  • فیلترهای دیجیتال
  • تغییر نرخ نمونه برداری: افزایش و یا کاهش نرخ نمونه برداری، نمونه برداری کسری
  • فیلترهای نیمه باند
 2. مدولاسیون و نمایش‌های چند فازی (polyphase)
  • تساوی های نوبل
  • مثالهایی از نمایش پلی فیز
 3. بانکهای فیلتر (Filter Banks)
  • نمایش در حوه زمان و مکان
  • شرایط لازم و کافی برای حذف تداخل فرکانس و از بین بردن اعوجاج
  • بازسازی کامل
 4. بانکهای فیلتر متعامد
  • ماتریس های Paraunitary
  • شرط تعامد در حوزه های زمان، فرکانس، مدولاسیون و پلی فیز
 5. بانکهای فیلتر Maxflat
  • فرمول های Daubechies و Meyer
  • فاکتوریل طیفی
 6. تجزیه و تحلیل چند دقته (MRA)
  • شرایط مورد نیاز برای MRA
  • فضاهای تو در تو و فضاهای مکمل
  • توابع مقیاس و موجک
 7. معادله پالایش
  • تکنیک های مبتنی بر تکرار و راه حل بازگشتی
  • فرمول حاصل ضرب بی نهایت
  • رویکرد بانک فیلتر برای محاسبه توابع مقیاس و موجک
 8. توابع موجک متعامد
  • نسبت توابع موجک متعامد با بانکهای فیلترمتعامد
  • تعامد در حوزه فرکانس.
  • توابع موجک دو-متعامد
 9. الگوریتم هرمی Mallat
 10. دقت تقریب موجک
  • Vanishing Moments
  • Polynomial Cancellation
 11. نرمی پایه های موجک
  • همگرایی الگوریتم سریال
  • مقایسه ها پایه ها در مقابل فریم ها
 12. فیلترهای مرزی و موجک‌های مرزی
 13. روش بالابردن (Lifting)
  • ساختار نردبانd برای بانکهای فیلترهای
  • فاکتورسازی ماتریس پلی فاز به مراحل بالابری
  • فرم بالابر معادله پالایش
 14. موجکهای چند باندی (M-band)
  • بانکهای فیلتر DFT
  • بانک های فیلتر مدولاسیون کسینوسی
  • چند موجکها
  • بانکهای فیلتر جهت دار
  • کرولت، کانتورلت، ریجلت
 15. کاربردهای تبدیل موجک
  • در فیلترینگ و حذف نویز از سیگنال‌ها
  • در شناسایی الگو
  • در فشرده‌سازی سیگنال و تصویر
  • در بهبود تصویر
  • در تشخیص لبه و تقطیع تصویر
 16. عناوین برگزیده: سمینارهای دانشجویان

مراجع

 1. G. Strang, and T. Nguyen. Wavelets and Filter Banks
 2. M. Vetterli and J. Kovacevic, Wavelets and subband coding
 3. S. G. Mallat, A wavelet tour of signal processing