معماری سیستم‌های کلان‌داده

Architecture of ‌Big-Data Systems

شماره درس: ۴۰۸۰۱.۱ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس، آشنا کردن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با مفاهیم و مسائل مطرح در طراحی و ساخت سامانه‌‌های بزرگ مبتنی بر داده هستند. عموم این سامانه‌ها با حجم بزرگی از داده‌ها سر و کار دارند که انواع مختلفی دارند. در این درس نحوه حل مسائل و چالش‌های مختلفی که در این سامانه‌ّ‌ها اتفاق می‌افتند آموزش داده می‌شوند.

ریز مواد

 1. سیستم‌های قابل اطمینان ، مقیاس‌پذیر و قابل نگهداری
  • تفکر در مورد سیستم های داده
  • قابلیت اطمینان (اشکالات سخت‌افزاری، خطاهای نرم‌افزاری، خطاهای انسانی)
  • مقیاس پذیری (شرح بار، شرح عملکرد، رویکردهای مقابله با بار زیاد)
  • قابلیت نگهداری ( قابلیت استفاده: آسان کردن زندگی برای عملیات، سادگی: مدیریت پیچیدگی، تکامل پذیری: سهولت در تغییر)
 2. مدل‌های داده و زبان‌های پرس و جو
  • مدل رابطه‌ای در مقابل مدل سند (تولد NoSQL ، ناسازگاری رابطه و اشبا، روابط چند به یک و چند به چند، پایگاه‌های داده مبتنی بر سند و مقایسه آن‌ها در با پایگاه‌های داده رابطه‌ای)
  • پرس و جو برای داده‌ها (پرسش‌های اعلامی در وب، پرسش مبتنی بر نگاشت-کاهش)
  • مدل‌های داده‌ای مبتنی بر گراف (گراف‌های ویژگی، زبان پرس و جو Cypher ، پرس و جوهای گرافی در SQL، ذخیره‌های سه گانه و SPARQL ، Datalog)
 3. ذخیره‌سازی و بازیابی
  • ساختارهای داده در پایگاه‌های داده (نمایه‌سازی هش، SSTables و درختان LSM، درختان B، سایر ساختارهای نمایه‌سازی، ذخیره همه چیز در حافظه)
  • پردازش تراکنش یا تجزیه و تحلیل؟ (ذخیره سازی داده‌ها، ستاره ها و دانه های برف)
  • ذخیره سازی ستون محور (فشرده سازی ستون، مرتب سازی بر اساس ذخیره ستون، نوشتن در محل ذخیره ستون محور، تجمیع: مکعب داده ها و نمای مادی شده)
 4. کدگذاری و تکامل
  • فرمت‌های کدگذاری داده‌ها (فرمت های خاص زبان، JSON ، XML و انواع باینری، Thriftو Protocol Buffer، Avro ، مزایای طرحواره)
  • حالت های جریان داده (جریان داده‌ها از طریق پایگاه های داده، REST و RPC ، جریان انتقال پیام، داده های توزیع شده)
 5. تکثیر
  • رهبران و پیروان
  • مشکلات مربوط به تأخیر تکثیر
  • تکثیر با چند رهبر
  • تکثیر بدون رهبر
 6. تقسیم‌بندی
  • تقسیم‌بندی و تکثیر
  • تقسیم‌بندی داده‌های کلید-مقدار
  • تقسیم‌یندی و نمایه‌سازی‌های ثانویه
  • متعادل‌سازی مجدد تقسیم‌بندی‌ها
  • مسیریابی درخواست‌ها
 7. تراکنش‌ها
  • مفهوم تراکنش (ACID، عملیات تک شی‌ای و چند‌شی‌ای)
  • سطوح ضعیف ایزوله‌سازی
  • قابلیت سریال‌سازی (اجرای سریال واقعی،‌ 2PL، SSI)
 8. مشکلات با سامانه‌های توزیع‌شده
  • شکست‌‌ها
  • شبکه‌های غیرقابل اعتماد
  • ساعت‌های غیرقابل اعتماد
 9. ثبات و اجماع
  • ضمانت‌های ثبات
  • خطی‌سازی سیستم‌ها
  • ضمانت سفارش
  • تراکنش‌های توزیع‌شده و اجماع (2PC، اجماع مقاوم در برابر شکست و …)
 10. پردازش دسته‌ای
  • پردازش دسته‌ای با استفاده از ابزارهای Unix
  • نگاشت-کاهش و فایل‌سیستم‌های توزیع‌شده
  • فراتر از نگاشت-کاهش (گراف و پردازش دنباله‌ای، API‌ های سطح بالا، مادی‌سازی حالت‌ها)
 11. پردازش جریانی
  • ارسال جریان اتفاقات
  • جریان و پایگاه‌های داده
  • پردازش جریان‌ّ‌‌های داده
 12. سایر مباحث مهم
  • آشنایی CI/CD‌ و DevOps
  • آشنایی مجازی‌سازی و فناوری Container
  • آشنایی فناوری‌های Orchestration
  • آشنایی فناوری‌های Monitoring
  • آ‌شنایی فناوری‌های Cache
  • ‌آشنایی فناوری‌های Load Balancing

ارزیابی

 • آزمون: آزمون‌های میان‌نیم‌سال و پایان‌نیم‌سال (۴۰ درصد نمره)
 • تمرین ‌و پروژه : سه تمرین تئوری و یک پروژه عملی که در طول نیم‌سال تحویل داده می‌شوند (۴۰ درصد نمره).
 • گزارش پژوهشی: موضوع پژوهش قبل از آزمون پایان‌نیم‌سال تعیین می‌شود. دانشجو کار پژوهش را با کمک استاد درس آغاز کرده و پس از انجام کار، نتیجه پژوهش را در قالب گزارش ارائه می‌دهد (۲۰ درصد نمره).

مراجع

 1. Kleppmann, Martin. Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. O'Reilly, 2017.