سیستم‌های موازی و توزیع‌شده

Parallel and Distributed Systems

شماره درس: ۴۰۸۰۱.۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

این دوره مفاهیم مقدماتی کلی در طراحی و پیاده سازی سیستم‌های موازی و توزیع شده را پوشش می‌دهد که تمامی شاخه‌های اصلی مانند محاسبات ابری، محاسبات شبکه‌ای، محاسبات خوشه‌ای، ابررایانه‌ها و محاسبات چندهسته‌ای را پوشش می‌دهد.

ریز مواد

 1. مدل‌های محاسبات توزیعی
 2. محاسبات با کارایی بالا
 3. محاسبات شبکه‌ای
 4. محاسبات ابری
 5. محاسبات چندهسته‌ای
 6. محاسبات چندکاری
 7. سیستم‌ها و مدل‌های برنامه‌سازی
 8. فرآیندها و ریسه‌ها
 9. نگاشت-کاهش
 10. سیستم‌های جریان کاری
 11. مجازی‌سازی
 12. فایل‌سیستم‌ها و ذخیره‌ساز‌های توزیع‌شده
 13. محاسبات داده‌محور
 14. جدول‌های هش توزیع‌شده
 15. مدل‌های ثبات و توافق
 16. تحمل‌پذیری خطا
 17. تحلیل کارایی
 18. معماری‌های موازی
 19. برنامه‌سازی چند‌ریسه‌ای
 20. معماری GPU و برنامه‌سازی
 21. واسط ارسال پیغام

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Hwang, Kai, Jack Dongarra, and Geoffrey C. Fox. Distributed and cloud computing: from parallel processing to the internet of things. Morgan kaufmann, 2013.
 2. Andrew S. Tanenbaum and Maarten van Steen. 2006. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition). Prentice-Hall, Inc., USA.