روش‌های تصادفی و احتمالاتی

Randomized and Probabilistic Methods

شماره درس: ۴۰۸۰۱.۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس، آشنا کردن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با روش‌های احتمالی و تصادفی در حوزه علوم داده می‌باشد.

ریز مواد

 1. مفاهیم پایه احتمال
  • تعاریف و قضایای پایه‌ای
  • امید ریاضی و نامساوی مارکوف
  • انحراف معیار و نامساوی چبیشف
  • نامساوی چرنف و نامساوی هوفدینگ و کاربردها: درجه گراف تصادفی
  • توزیع‌های احتمال: پواسون، هندسی، گاوسی، نمایی، …
 2. الگوریتم‌های تصادفی پایه‌ای 
  • الگوریتم‌های لاس‌وگاس و مونتوکارلو: مسئله میانه تقریبی
  • جایگشت تصادفی و کاربردهای آن: انتخاب، مرتب‌سازی، مسئله استخدام
  • مسئله برش کمینه
  • روش اثرانگشت: تساوی چند‌جمله‌ای‌ها و تطابق رشته‌ها
 3. قدم‌زدن تصادفی  و فرایند مارکوف
  • قدم‌زدن تصادفی در گراف‌های بدون جهت و کاربرد آن در مسئله‌های 2-SAT و 3-SAT
  • فرایند مارکوف (قدم زدن تصادفی در گراف‌های جهت‌دار با توزیع داده‌شده) و محاسبه احتمال بودن در یک گره در بی‌نهایت
 4. روش مونتوکارلو 
  • معرفی روش مونتوکارلو: تخمین عدد پی
  • معرفی الگوریتم‌های تقریبی تصادفی: مسئله شمارش جواب‌های DNF
  • نمونه‌برداری تقریبی و شمارش تقریبی: مسئله شمارش مجموعه‌های مستقل در گراف
  • روش نمونه‌برداری مونتوکارلو با استفاده از فرایند مارکوف
 5. مدل جویباری و روش‌های احتمالی
  • معرفی مدل و انواع آن: مسئله پیدا کردن اعداد با تکرار زیاد
  • توابع درهم‌ساز universal و 2-universal
  • پیدا کردن تعداد اعداد متمایز
  • تخمین Frequency Moments و کاربردهای آن: محاسبه تعداد مثلث‌ها در گراف
 6. بردارهای تصادفی در ابعاد بالا
  • تمرکز نرم‌ها
  • ماتریس کوواریانس بردارهای تصادفی
  • مثال‌هایی از توابع توزیع‌ احتمالی در ابعاد بالا: برش بیشینه در گراف‌ها
  • لم Johnson-Lindenstrauss
 7. ماتریس‌های تصادفی
  • نت‌ها، عدد پوششی و عدد بسته‌بندی
  • کران بالا برای ماتریس‌های گاوسی: تشخیص احتماع‌ها در شبکه‌ها
  • کران دو طرفه برای ماتریس‌های گاوسی: تخمین کوواریانس و خوشه‌بندی
  • نامساوی برناشتاین برای ماتریس‌ها: تشخیص احتماع‌ها در شبکه‌های خلوت

ارزیابی

 • آزمون: ۶۰ % کل نمره
 • تمرین تئوری: ۲۰ % کل نمره
 • تمرین عملی: ۲۰% کل نمره

مراجع

 1. M. Mitzenmacher and E. Upfa. Probability and Computing: Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis. Cambridge University Press, 2005.
 2. R. Vershynin. High-Dimensional Probability: An Introduction with Applications in Data Science. Cambridge University Press, to appear.