تحلیل داده‌های سلامت

Health Data Analysis

شماره درس: ۴۰۸۰۳.۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

آشنایی با مفاهیم، روش‌ها، زمینه‌ها و کاربرد تحلیل داده در حوزه سلامت

ریز مواد

 1. داده‌های سلامت، ماهیت، رفتار، چالش‌ها و فرصت‌ها
  • آشنایی عمومی با سیستم سلامت (چشم‌انداز، ماموریت، مولفه‌ها و کارکردها، محدوده، فرصت‌ها، تهدیدات، روندها و …)
  • آشنایی با حوزه‌های داده‌ای سیستم سلامت، ویژگی‌ها و ملاحظات مورد نیاز داده‌های سلامت
  • آشنایی با ساختار اطلاعاتی پزشکی، استانداردهای کدگذاری، ترمینولوژی‌ها و کاربرد آن‌ها
  • آشنایی با پلتفرم‌های ذخیره‌سازی و انتقال داده‌های سلامت در ایران و جهان
  • آشنایی با الگوریتم‌ها، روش‌ها، پلتفرم‌ها، ابزار و فناوری‌های مرسوم تحلیل داده در سیستم‌سلامت
 2. آشنایی با تحلیل داده‌های سلامت به تفکیک حوزه‌های اصلی (براساس مرور مطالعات موردی)
  • کاربرد تحلیل داده در تحلیل و بهبود کارایی سیستم سلامت محلی، ملی و جهانی
  • کاربرد تحلیل داده در خصوص تحلیل و بهبود کارایی بیمه‌های سلامت
  • تحلیل داده در مدیریت همه‌گیری
  • تحلیل داده در پیشگیری از بیماری‌ها غیرواگیر
  • تحلیل داده در مطالعات پزشکی (ریشه‌یابی بیماری‌ها و عوامل موثر برآن‌ها، تولید دارو و …)
  • تحلیل داده در طراحی و توسعه فناوری‌های پزشکی و پیراپزشکی
  • تحلیل داده در بررسی عوامل اجتماعی سلامت (SDH)
 3. کارگاه تحلیل داده‌های سلامت (ارائه همزمان با بخش‌های اول و دوم)
  • معرفی متدولوژی برای اجرای پروژه‌های تحلیل داده
  • راهبری پروژه‌های تحلیل‌داده تیم‌های فراگیران
  • ارائه پروژه‌ها توسط فراگیران و ارزیابی آن‌ها

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Trevor L. Strome, Healthcare Analytics for Quality and Performance Improvement, Wiley; 1st edition (October 2, 2013)
 2. Chandan K. Reddy, et al. Healthcare Data Analytics (Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series Book 36) , Chapman and Hall/CRC; 1st edition (June 23, 2015)