آزمون نرم‌افزار

Software Testing

شماره درس: ۴۰۸۲۸ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: تحلیل و طراحی سیستم‌ها هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس پرداختن به روش‌های مدل‌رانه‌ی تولید داده‌ی آزمون از روی ساختار‌های منتزع شده از مدل‌های مختلف نرم‌افزار از جمله کد و ورودی به‌طور سیستماتیک است. همچنین در طی این درس در حد امکان ابزارهای لازم برای خودکارسازی مراحل آزمون نرم‌افزار معرفی می‌گردد.

ریز مواد

 • مقدمه (۲ جلسه)
 • آزمون مدل‌رانه (۲ جلسه)
 • آزمون خودکار (۲ جلسه)
 • آزمون چابک (۲ جلسه)
 • معیارهای پوشش (۲ جلسه)
 • افراز فضای ورودی (۴ جلسه)
 • پوشش گراف (۴ جلسه)
 • پوشش منطق (۴ جلسه)
 • آزمون مبتنی بر نحو (۴ جلسه)
 • ملاحظات عملی (۲ جلسه)
 • ساخت ابزار آزمون (۲ جلسه)

ارزیابی

 • تمرین (۱۵ درصد نمره) و پروژه (۱۵ درصد نمره):
  • دانشجویان به گروه‌های ۲ یا ۳ نفره تقسیم می‌شوند و هر گروه سه صورت برنامه در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را پیشنهاد می‌نماید. پس از تصویب برنامه‌ها، هر گروه تمرینات (حداقل ۳ تمرین) را در طول ترم براساس مسائل پیشنهادی خود پاسخ خواهد داد.
  • برنامه‌ی بزرگ صورت پروژه هر گروه را مشخص می‌کند که یک ماه پس از پایان امتحانات فرصت دارند تا پروژه خود را تحویل نمایند.
  • دانشجویان باید حتی‌الامکان با استفاده از نرم‌افزارهای موجود در این زمینه کار کنند.
 • سمینار: دانش‌جویان به طور اختیاری سمیناری را در ارتباط با مطالب درس پس از گرفتن تایید ارایه می‌نمایند (۱۰ درصد نمره اضافه).
 • آزمون: حدود ۷ آزمون کوچک به عنوان امتحان میان‌ترم (۱۵ درصد نمره)، و آزمون نهایی (۵۵ درصد نمره)

مراجع

 1. P. Ammann and J. Offutt. Introduction to Software Testing. Cambridge University Press, 2017.