مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات

Information Security Engineering and Management

شماره درس: ۴۰۸۷۶ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس آشنایی دانشجویان با نحوه مدیریت و مهندسی معماری‌ها، فرایند‌ها و بازیگران متنوع با انگیز‌ه‌های متفاوت در راستای دست‌یابی به امنیت می‌باشد. در بخش اول درس به چارچوب های امنیت شخصی پرداخته می‌شود و فرایند‌های مدیریتی و مهندسی مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، موضوع امنیت در شرکت‌ها از نظر چارجوب‌های موجود، ریسک‌ها و نحوه مدیریت کاربران و زیرساخت‌های و سامانه‌ها مورد بررسی می‌گیرد. در انتهای درس سیاست‌گذاری در ابعاد ملی و بین المللی و بازیگران مهم مرور می‌گردد.

ریز مواد

 1. چارچوب ها و سیاست های امنیت اطلاعات
 2. چارچوب های امنیت شخصی
  • اعتماد / آیا شما مالک افزاره خود هستید؟
   • TPM و رایانش معتمد
   • افزاره‌های باز، ثابت‌افزارهای باز، و معماری‌های باز
  • حفاظت از افزاره‌های شخصی
   • به‌روزرسانی امن ذخیره‌سازی/ حذف امن داده‌ها
   • رمزنگاری در سطح دیسک یا فایل سیستم
  • حفاظت از داده و هویت
   • شناسه در تلفن‌های هوشمند (شناسه DMV در اندروید)
   • احراز اصالت دو فاکتوره (2FA) و کلمه عبورهای یک بار مصرف زمان-محور (TOTP)
   • تسهیم راز به عنوان سرویس
  • عوامل انسانی و امنیت کاربردی
 3. چارچوب‌های امنیت درسطح شرکت‌ها
  • چارچوب‌های امنیت شرکت‌ها
   • معماری‌های امنیت شرکتی (SBSA,DoDAF,TOGAF)
   • مطالعات موردی چارچوب‌های امنیتی در دامنه‌های خاص
   • امنیت خدمات مالی و بخش سلامت
   • تحلیل ریسک (چارچوب امنیت سایبری NIST)
  • مدیریت امنیت در شرکت‌ها
   • افزاره‌ها در مقابل شناسه‌ها
   • BYOD و مدیریت افزاره‌ها
   • مدیریت شناسه‌ها و دسترسی‌ (IAM)
  • امنیت زنجیره تامین نرم‌افزار
   • RFID در کاربردهای مختف
   • برنامه‌های متن باز و مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)
 4. چارچوب های امنیت در سطح ملی و بین‌المللی
  • ابعاد بین‌المللی موضوع و بازیگران
  • حفاظت از داده
   • GDPR
  • سیاست‌گذاری و تکامل قانون‌گذاری
   • قوانین امنیت اطلاعات: مانند HIPAA, GLBA, FISMA
   • درستی‌سنجی تطابق با قوانین

ارزیابی

 • شرکت فعال در کلاس: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایان‌ترم: ۱۰ نمره
 • تمرین‌های کاربردی/ برنامه‌نویسی: ۷ نمره

مراجع

مقالات مرتبط از کنفرانس‌های معتبر از جمله موارد زیر:

 • Anderson, R. (2020). Security engineering: a guide to building dependable distributed systems. John Wiley & Sons.
 • Siboni,G and Sivan-Sevilla,I (2019). Regulation in Cyberspace. Institute for National Security Studies.
 • Whitman, Michael E., and Herbert J. Mattord. (2013). Management of information security. Nelson Education,.
 • Schneier, B. (2015). Data and Goliath: The hidden battles to collect your data and control your world. WW Norton & Company.