سرفصل دروس

دروس کارشناسی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

شماره عنوان درسواحدگروه متولی
۴۰۴۷۷یادگیری ماشین۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۴۷گرافیک کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۱۰۸کارگاه کامپیوتر۱گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۰کارآموزی مهندسی کامپیوتر۰کمیته آموزش
۴۰۴۹۶ژنتیک و تکامل۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۷۶۰پروژه مهندسی کامپیوتر۳کمیته آموزش
۴۰۴۱۷هوش مصنوعی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۵۵نظریه محاسبات۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۵نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۶نظریه بازی‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۷۸مهندسی کاربرد۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۷۴مهندسی نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۹۴مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۳۲۳معماری کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۲۸مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۸مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی فا۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۳۳مدارهای واسط۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۲مدارهای منطقی پیشرفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۲مدارهای منطقی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۵محاسبات عددی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۲۴مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۴۴مبانی بینایی سه‌بعدی کامپیوتری۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی (پایتون)۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۵۳مبانی برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۷فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۱۴طراحی کامپایلرها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۸۴طراحی پایگاه داده‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۸۴طراحی شیءگرای سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۲۳طراحی سیستم‌های دیجیتال۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۶۴طراحی زبان‌های برنامه‌سازی۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۵۴طراحی الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۵۳طراحی VLSI۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۴شبیه‌سازی کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۳شبکه‌های کامپیوتری۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۲۴۲سیگنال‌ها و سیستم‌ها۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۳۴۲سیستم‌های چندرسانه‌ای۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۶۲سیستم‌های نهفته۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۲۴سیستم‌های عامل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۵۳سیستم‌های بی‌درنگ۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۱۱۵ساختمان‌های گسسته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۲۵۴ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۱۲۶ساختار و زبان کامپیوتر۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۹۵زیست‌شناسی سلولی و مولکولی۳گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۸۳زبان‌های توصیف سخت‌افزار۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۱۱زبان تخصصی کامپیوتر۲کمیته آموزش
۴۰۵۱۳ریزپردازنده۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۳۲رایانش چند‌هسته‌ای۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۸۲جبر خطی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۱۸تحلیل و طراحی سیستم‌ها۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۳۸تجارت الکترونیکی۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۲۴۴برنامه‌سازی پیشرفته۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۱۹برنامه‌سازی وب۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۲۹برنامه‌سازی موبایل۳گروه نرم‌افزار
۴۰۳۲۴بازیابی پیشرفته اطلاعات۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۷۵ایجاد چابک نرم‌افزار۳گروه نرم‌افزار
۴۰۴۶۳اندازه‌گیری و کنترل کامپیوتری۳گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۴۳انتقال داده‌ها۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۴۲امنیت داده و شبکه۳گروه فناوری اطلاعات
۴۰۲۲۱ارائه مطالب علمی و فنی۲کمیته آموزش
۴۰۱۸۱آمار و احتمال مهندسی۳گروه هوش مصنوعی
۴۰۴۰۴آز مهندسی نرم‌افزار۱گروه نرم‌افزار
۴۰۱۰۳آز معماری کامپیوتر۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۶آز مدارهای منطقی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۲۰۳آز طراحی سیستم‌های دیجیتال۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۱۶آز شبکه‌های کامپیوتری۱گروه فناوری اطلاعات
۴۰۴۰۸آز سیستم‌های عامل۱گروه نرم‌افزار
۴۰۱۰۲آز سخت‌افزار۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۹آز زیست‌شناسی۱گروه بیوانفورماتیک
۴۰۴۰۱آز اتوماسیون صنعتی۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۴۰۲آز VLSI۱گروه معماری کامپیوتر
۴۰۳۴۷آداب فناوری اطلاعات۳گروه فناوری اطلاعات

دروس تحصیلات تکمیلی

شماره عنوان درسواحدگرایش
۴۰۷۱۹یادگیری ژرف۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۹یادگیری ماشین پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۸۰۲.۵یادگیری ماشین مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۵۵۰یادگیری ماشین برای بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۲۹یادگیری ماشین آماری۳هوش مصنوعی
۴۰۷۱۷یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۷.۲یادگیری تقویتی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۲۱کشف شواهد دیجیتال۳رایانش امن
۴۰۵۵۲ژنومیک محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۶۷پردازش گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۷۹۳پردازش پیشرفته علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۱.۵پردازش هوشمند تصاویر زیست-پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۴۷پردازش موازی۳نرم‌افزار
۴۰۶۴۸پردازش قابل بازپیکربندی۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۶۳پردازش علائم دیجیتال۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۱۲پردازش سیگنال‌های ویدئویی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۷۷پردازش زبان‌های طبیعی۳هوش مصنوعی
۴۰۹۳۳پردازش تصویر۳هوش مصنوعی
۴۰۵۷۱.۳پایگاه داده‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۹۴وب معنایی۳نرم‌افزار
۴۰۹۳۵هوش‌مصنوعی پیشرفته۳هوش‌مصنوعی
۴۰۹۵۷.۱هوش مصنوعی پیشرفته۳هوش مصنوعی
۴۰۶۲۷هوش مصنوعی توزیع‌شده۳هوش‌مصنوعی
۴۰۷۷۷هوش محاسباتی۳هوش مصنوعی
۴۰۷۹۵.۱هندسه محاسباتی پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۷۳۵هندسه محاسباتی۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۵نظریه‌ الگوریتمی بازی‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۸نظریه یادگیری ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۷۷۵نظریه پیچیدگی۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۳نظریه محاسبات پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۱نظریه سیستم‌های توزیع‌شده۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۵نظریه رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۶۷۶نظریه اطلاعات و کدینگ۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۸مهندسی نیازمندی‌های نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۹۲۴مهندسی نرم‌افزار ۲۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۴مهندسی رمزنگاری۳رایانش امن
۴۰۸۷۷مفاهیم پیشرفته در شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۲۳معماری پیشرفته کامپیوتر۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۴۶معماری نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۱.۱معماری سیستم‌های کلان‌داده۳علم داده
۴۰۶۳۶معماری سازمانی فناوری اطلاعات۳نرم‌افزار
۴۰۸۷۶مدیریت و مهندسی امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۷۶۸مدل‌های گرافی احتمالی۳هوش مصنوعی
۴۰۶۵۷مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۷۴۳مدارهای حسابی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۲۶مخابرات سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۰۱.۷محاسبات ابری و لبه۳علم داده
۴۰۷۲۴متدولوژی‌های ایجاد نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۲.۶مبانی علم داده۳علم داده
۴۰۹۵۹.۲مباحث پیشرفته در یادگیری ژرف۳هوش‌ مصنوعی
۴۰۵۱۶فناوری روباتیک۳هوش‌مصنوعی
۴۰۵۵۶فرآیندهای تصادفی در بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۹۵فرآیندهای تصادفی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۰۳.۱علم داده در مهندسی نرم‌افزار۳علم داده
۴۰۹۳۸طراحی پایگاه داده‌ها ۲۳نرم‌افزار
۴۰۵۷۱.۲طراحی محاسباتی دارو۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۲۷طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۲طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۵۷طراحی سامانه بر تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۲طراحی الکترونیکی در سطح سیستم۳معماری کامپیوتر
۴۰۷۸۳طراحی VLSI پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۹۵۱.۴شیمی در علوم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۹۵۱.۱شبیه‌سازی چندلایه سامانه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۹۳شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۵۳شبکه‌های ميان‌ارتباطی۳معماری کامپیوتر
۴۰۶۳۹شبکه‌های دینامیکی پیچیده۳هوش مصنوعی
۴۰۸۱۹شبکه‌های داده‌ای سیار۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۲۸شبکه‌های بی‌سیم۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۴۲شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی۳نرم‌افزار
۴۰۵۴۸سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری۳نرم‌افزار
۴۰۸۷۷.۱سیستم‌های نهفته تحت شبکه۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۸۱۵سیستم‌های نرم‌افزاری امن۳رایانش امن
۴۰۸۰۱.۴سیستم‌های موازی و توزیع‌شده۳علم داده
۴۰۵۳۳سیستم‌های عامل پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۸۰۳.۵سیستم‌های توصیه‌گر۳علم داده
۴۰۶۸۳.۱سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۴۳.۱سامانه‌های رایافیزیکی۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۱.۵سامانه‌های تحلیل تعاملی داده۳علم داده
۴۰۵۵۱زیست‌شناسی سامانه‌ای محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۵۷۱.۱زیست‌شناسی تکاملی محاسباتی۳بیوانفورماتیک
۴۰۴۸۷زیرساخت‌های پردازشی داده۳علم داده
۴۰۷۲۲ریزپردازنده‌های پیشرفته۳معماری کامپیوتر
۴۰۵۵۷ریاضیات و آمار پیشرفته زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۷۸روش‌های صوری در امنیت اطلاعات۳رایانش امن
۴۰۸۰۱.۸روش‌های تصادفی و احتمالاتی۳علم داده
۴۰۸۲۰رمزنگاری کاربردی۳رایانش امن
۴۰۷۹۵.۴رایانش کوانتومی۳نرم‌افزار
۴۰۶۶۵درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی۳نرم‌افزار
۴۰۷۱۴داده‌کاوی۳نرم‌افزار
۴۰۷۹۵.۲داده‌ساختارهای پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۶۷۹تکامل نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۴تولید برنامه از توصیف رسمی۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۵توصیف و وارسی برنامه‌ها۳نرم‌افزار
۴۰۷۴۶توسعه امن نرم‌افزار۳رایانش امن
۴۰۹۵۱.۲تحلیل شبکه‌های زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۲.۲تحلیل سری‌های زمانی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۴تحلیل داده‌‌های چند‌رسانه‌ای مقیاس بزرگ۳علم داده
۴۰۸۰۳.۴تحلیل داده‌های کسب‌وکارها۳علم داده
۴۰۸۰۱.۶تحلیل داده‌های مکانی۳علم داده
۴۰۸۰۲.۷تحلیل داده‌های متنی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۲تحلیل داده‌های مالی۳علم داده
۴۰۸۰۳.۳تحلیل داده‌های سلامت۳علم داده
۴۰۵۵۵تحلیل داده‌های حجیم زیستی۳بیوانفورماتیک
۴۰۸۰۲.۱تحلیل آماری داده‌ها۳علم داده
۴۰۵۵۳بیوانفورماتیک ساختاری۳بیوانفورماتیک
۴۰۶۱۶بینایی پیشرفته سه‌بعدی کامپیوتر۳هوش مصنوعی
۴۰۶۸۷بینایی ماشین۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۷بهینه‌سازی محدب۳هوش مصنوعی
۴۰۷۸۵بهینه‌سازی ترکیبیاتی۳نرم‌افزار
۴۰۶۳۷برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی۳هوش مصنوعی
۴۰۸۳۳بازشناسی گفتار۳هوش مصنوعی
۴۰۹۵۱.۳انفورماتیک پزشکی۳بیوانفورماتیک
۴۰۷۳۴امنیت پایگاه داده‌ها۳رایانش امن
۴۰۸۱۶امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین۳رایانش امن
۴۰۸۰۱.۳امنیت و حریم خصوصی داده۳علم داده
۴۰۷۴۹امنیت و اعتماد سخت‌افزاری۳معماری کامپیوتر، رایانش امن
۴۰۸۱۷امنیت شبکه پیشرفته۳رایانش امن
۴۰۷۸۷الگوها در مهندسی نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۷۶۵الگوریتم‌های پیشرفته۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۶الگوریتم‌های داده‌های حجیم۳نرم‌افزار
۴۰۸۳۴الگوریتم‌های تقریبی۳نرم‌افزار
۴۰۶۸۵الگوریتم‌های تصادفی۳نرم‌افزار
۴۰۵۵۴الگوریتم‌های بیوانفورماتیک۳بیوانفورماتیک
۴۰۴۸۶اصول و تکنیک‌ها در علم داده۳علم داده
۴۰۸۰۱.۲اصول برنامه‌سازی مقیاس‌پذیر۳علم داده
۴۰۸۲۴ارزیابی کارایی کامپیوترها۳شبکه‌های کامپیوتری
۴۰۶۷۲ارتباطات روی تراشه۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۰۲.۳آمار در ابعاد بالا۳علم داده
۴۰۷۵۳آزمون‌پذیری۳معماری کامپیوتر
۴۰۸۲۸آزمون نرم‌افزار۳نرم‌افزار
۴۰۴۸۵آداب در علم داده۱علم داده

افزودن درس