آمار دانش‌جویان ورودی

سال کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری مجموع
۱۴۰۰ ۱۱۴ ۱۳۸ ۲۱ ۲۷۳
۱۳۹۹ ۱۹۰ ۱۲۸ ۳۱ ۳۴۹
۱۳۹۸ ۲۰۳ ۱۳۲ ۲۳ ۳۵۸
۱۳۹۷ ۱۳۲ ۱۴۰ ۲۵ ۲۹۷
۱۳۹۶ ۱۲۸ ۹۷ ۳۰ ۲۵۵
۱۳۹۵ ۱۱۳ ۱۰۰ ۲۴ ۲۳۷
۱۳۹۴ ۱۳۰ ۱۲۳ ۲۸ ۲۸۱
۱۳۹۳ ۱۴۷ ۱۳۴ ۲۶ ۳۰۷
۱۳۹۲ ۱۳۳ ۱۴۶ ۲۴ ۳۰۳
۱۳۹۱ ۱۳۳ ۱۲۳ ۲۳ ۲۷۹
۱۳۹۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۵ ۲۹۸
۱۳۸۹ ۱۰۰ ۱۰۹ ۱۴ ۲۲۳
۱۳۸۸ ۱۰۹ ۹۳ ۱۶ ۲۱۸
۱۳۸۷ ۹۷ ۶۰ ۱۶ ۱۷۳
۱۳۸۶ ۱۰۱ ۴۹ ۱۴ ۱۶۴
۱۳۸۵ ۱۰۶ ۶۷ ۱۳ ۱۸۶
۱۳۸۴ ۱۰۴ ۶۷ ۹ ۱۸۰
۱۳۸۳ ۸۴ ۶۴ ۱۱ ۱۵۹
۱۳۸۲ ۱۱۰ ۴۸ ۴ ۱۶۲
۱۳۸۱ ۱۱۰ ۴۶ ۶ ۱۶۲
۱۳۸۰ ۹۳ ۴۰ ۷ ۱۴۰
۱۳۷۹ ۹۰ ۳۸ ۷ ۱۳۵
۱۳۷۸ ۹۱ ۳۶ ۴ ۱۳۱
۱۳۷۷ ۷۰ ۳۱ ۵ ۱۰۶
۱۳۷۶ ۷۱ ۲۲ ۶ ۹۹
۱۳۷۵ ۷۲ ۲۲ ۹۴
۱۳۷۴ ۶۸ ۲۱ ۸۹
۱۳۷۳ ۶۵ ۲۰ ۸۵
۱۳۷۲ ۱۰۲ ۱۸ ۱۲۰
۱۳۷۱ ۸۱ ۱۰ ۹۱
۱۳۷۰ ۷۴ ۲۳ ۹۷
۱۳۶۹ ۷۲ ۱۴ ۸۶
۱۳۶۸ ۷۴ ۷ ۸۱
۱۳۶۷ ۷۲ ۱۴ ۸۶
۱۳۶۶ ۱۱۷ ۱۱ ۱۲۸
۱۳۶۵ ۴۶ ۴۶
۱۳۶۴ ۴۲ ۴۲

توضیح: تعداد دانش‌جویان ورودی هر سال شامل آن دسته از دانش‌جویانی است که در سال مذکور وارد دانشگاه شده و حداقل در یک نیم‌سال تحصیلی در دانشگاه ثبت‌نام داشته‌اند.