آمار دانش‌جویان ورودی

سال کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری مجموع
۱۴۰۱ ۱۹۷ ۱۳۲ ۲۳ ۳۵۲
۱۴۰۰ ۱۱۱ ۱۳۸ ۲۱ ۲۷۰
۱۳۹۹ ۱۹۸ ۱۲۵ ۳۰ ۳۵۳
۱۳۹۸ ۲۰۱ ۱۳۲ ۲۱ ۳۵۴
۱۳۹۷ ۱۳۶ ۱۴۲ ۲۴ ۳۰۲
۱۳۹۶ ۱۲۹ ۹۷ ۳۰ ۲۵۶
۱۳۹۵ ۱۱۴ ۱۰۱ ۲۴ ۲۳۹
۱۳۹۴ ۱۲۸ ۱۲۳ ۲۸ ۲۷۹
۱۳۹۳ ۱۴۷ ۱۴۲ ۲۶ ۳۱۵
۱۳۹۲ ۱۳۳ ۱۵۵ ۲۴ ۳۱۲
۱۳۹۱ ۱۳۴ ۱۳۹ ۲۳ ۲۹۶
۱۳۹۰ ۱۴۱ ۱۶۹ ۱۵ ۳۲۵
۱۳۸۹ ۱۰۰ ۱۳۶ ۱۴ ۲۵۰
۱۳۸۸ ۱۰۹ ۱۲۰ ۱۶ ۲۴۵
۱۳۸۷ ۹۷ ۸۷ ۱۶ ۲۰۰
۱۳۸۶ ۱۰۱ ۶۷ ۱۴ ۱۸۲
۱۳۸۵ ۱۰۶ ۱۰۲ ۱۳ ۲۲۱
۱۳۸۴ ۱۰۴ ۱۰۵ ۹ ۲۱۸
۱۳۸۳ ۸۴ ۱۰۷ ۱۱ ۲۰۲
۱۳۸۲ ۱۱۰ ۷۷ ۴ ۱۹۱
۱۳۸۱ ۱۱۰ ۴۶ ۶ ۱۶۲
۱۳۸۰ ۹۳ ۴۰ ۷ ۱۴۰
۱۳۷۹ ۹۰ ۳۸ ۷ ۱۳۵
۱۳۷۸ ۹۱ ۳۶ ۴ ۱۳۱
۱۳۷۷ ۷۰ ۳۱ ۵ ۱۰۶
۱۳۷۶ ۷۱ ۲۲ ۶ ۹۹
۱۳۷۵ ۷۲ ۲۲ ۹۴
۱۳۷۴ ۶۸ ۲۱ ۸۹
۱۳۷۳ ۶۵ ۲۰ ۱ ۸۶
۱۳۷۲ ۱۰۲ ۱۸ ۱۲۰
۱۳۷۱ ۸۱ ۱۰ ۹۱
۱۳۷۰ ۷۴ ۲۳ ۹۷
۱۳۶۹ ۷۲ ۱۴ ۸۶
۱۳۶۸ ۷۴ ۷ ۸۱
۱۳۶۷ ۷۲ ۱۵ ۸۷
۱۳۶۶ ۱۱۸ ۱۱ ۱۲۹
۱۳۶۵ ۴۶ ۴۶
۱۳۶۴ ۴۳ ۴۳

توضیح: تعداد دانش‌جویان ورودی هر سال شامل آن دسته از دانش‌جویانی است که در سال مذکور وارد دانشگاه شده و حداقل در یک نیم‌سال تحصیلی در دانشگاه ثبت‌نام داشته‌اند.