آمار دانش‌آموختگان

سال کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری مجموع
۱۴۰۰ ۱۰۶ ۱۰۰ ۲۱ ۲۲۷
۱۳۹۹ ۱۱۴ ۹۴ ۱۸ ۲۲۶
۱۳۹۸ ۱۰۷ ۷۳ ۱۴ ۱۹۴
۱۳۹۷ ۱۳۵ ۶۹ ۲۰ ۲۲۴
۱۳۹۶ ۱۲۴ ۸۷ ۱۳ ۲۲۴
۱۳۹۵ ۱۳۴ ۱۱۳ ۱۰ ۲۵۷
۱۳۹۴ ۱۲۲ ۱۲۲ ۱۴ ۲۵۸
۱۳۹۳ ۸۷ ۱۲۲ ۱۰ ۲۱۹
۱۳۹۲ ۹۷ ۱۲۵ ۷ ۲۲۹
۱۳۹۱ ۹۳ ۱۴۷ ۶ ۲۴۶
۱۳۹۰ ۹۸ ۱۵۶ ۶ ۲۶۰
۱۳۸۹ ۹۳ ۱۱۹ ۹ ۲۲۱
۱۳۸۸ ۱۱۸ ۶۴ ۱۲ ۱۹۴
۱۳۸۷ ۱۰۶ ۷۴ ۸ ۱۸۸
۱۳۸۶ ۹۹ ۸۷ ۴ ۱۹۰
۱۳۸۵ ۱۰۱ ۱۰۸ ۷ ۲۱۶
۱۳۸۴ ۹۷ ۸۳ ۷ ۱۸۷
۱۳۸۳ ۱۰۰ ۴۲ ۵ ۱۴۷
۱۳۸۲ ۷۰ ۳۶ ۱۰۶
۱۳۸۱ ۸۳ ۲۴ ۱۰۷
۱۳۸۰ ۵۷ ۳۷ ۹۴
۱۳۷۹ ۵۰ ۱۹ ۶۹
۱۳۷۸ ۶۷ ۱۵ ۸۲
۱۳۷۷ ۷۳ ۲۵ ۹۸
۱۳۷۶ ۸۹ ۲۳ ۱۱۲
۱۳۷۵ ۸۸ ۱۷ ۱۰۵
۱۳۷۴ ۸۱ ۱۳ ۹۴
۱۳۷۳ ۸۳ ۱۹ ۱۰۲
۱۳۷۲ ۷۱ ۱۲ ۸۳
۱۳۷۱ ۹۱ ۶ ۹۷
۱۳۷۰ ۶۷ ۸ ۷۵
۱۳۶۹ ۳۶ ۳ ۳۹
۱۳۶۸ ۵۷ ۹ ۶۶
۱۳۶۷ ۳۴ ۱ ۳۵
مجموع کل ۳۰۲۸ ۲۰۵۲ ۱۹۱ ۵۲۷۱

توضیح: ستون سال در جدول فوق نشان‌دهنده‌ی سال دانش‌آموختگی (و نه سال ورود) است.