تاریخچه‌ی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین دانشکده‌ی مستقل مهندسی کامپیوتر در ایران در سال ۱۳۶۴ تأسیس شد. در زیر فهرست مختصری از رویدادهای مهم دانشکده آمده است.

سال رویداد
۱۳۴۹ ایجاد رشته‌ی علوم کامپیوتر (گروه کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی)
۱۳۵۰ ایجاد کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (گروه کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی)
۱۳۶۴ تأسیس دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر
۱۳۶۵ ایجاد کارشناسی مهندسی کامپیوتر (گرایش‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار)
۱۳۶۶ ایجاد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش‌های نرم‌افزار و معماری کامپیوتر)
۱۳۷۶ ایجاد دکتری مهندسی کامپیوتر
۱۳۷۷ ایجاد کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
۱۳۸۱ ایجاد رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات (در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
۱۳۹۲ ایجاد کارشناسی ارشد الگوریتم‌ها و محاسبات
۱۳۹۳ ایجاد کارشناسی ارشد شبکه‌های کامپیوتری
۱۳۹۵ ایجاد کارشناسی ارشد رایانش امن
۱۳۹۵ ایجاد کارشناسی مهندسی کامپیوتر (با ادغام گرایش‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوری اطلاعات)
۱۳۹۷ ایجاد کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک