آمار دانش‌جویان شاغل به تحصیل

سال کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری مجموع
۱۳۹۹ ۷۵۳ ۳۶۲ ۱۵۶ ۱۲۷۱
۱۳۹۸ ۶۸۴ ۳۲۸ ۱۵۲ ۱۱۶۴
۱۳۹۷ ۶۳۱ ۲۸۹ ۱۵۵ ۱۰۷۵
۱۳۹۶ ۶۲۹ ۲۵۰ ۱۴۹ ۱۰۲۸
۱۳۹۵ ۶۴۲ ۲۸۴ ۱۳۲ ۱۰۵۸
۱۳۹۴ ۶۶۴ ۳۱۴ ۱۲۳ ۱۱۰۱
۱۳۹۳ ۶۲۵ ۳۱۲ ۱۰۷ ۱۰۴۴
۱۳۹۲ ۵۸۶ ۳۰۲ ۹۶ ۹۸۴
۱۳۹۱ ۵۴۹ ۲۸۷ ۷۹ ۹۱۵
۱۳۹۰ ۵۱۴ ۳۰۱ ۶۸ ۸۸۳
۱۳۸۹ ۴۶۶ ۲۵۱ ۷۰ ۷۸۷
۱۳۸۸ ۴۸۷ ۱۹۲ ۷۲ ۷۵۱
۱۳۸۷ ۴۸۷ ۱۵۲ ۶۹ ۷۰۸
۱۳۸۶ ۴۸۹ ۱۵۶ ۵۹ ۷۰۴
۱۳۸۵ ۴۸۷ ۱۷۷ ۵۳ ۷۱۷
۱۳۸۴ ۴۸۵ ۱۶۹ ۴۷ ۷۰۱
۱۳۸۳ ۴۹۱ ۱۴۷ ۴۴ ۶۸۲
۱۳۸۲ ۴۷۵ ۱۲۵ ۳۴ ۶۳۴
۱۳۸۱ ۴۵۵ ۱۱۱ ۳۱ ۵۹۷
۱۳۸۰ ۴۰۸ ۱۰۶ ۲۶ ۵۴۰
۱۳۷۹ ۳۷۱ ۹۲ ۱۹ ۴۸۲
۱۳۷۸ ۳۵۷ ۷۵ ۱۲ ۴۴۴
۱۳۷۷ ۳۴۶ ۶۷ ۱۰ ۴۲۳
۱۳۷۶ ۳۷۷ ۶۱ ۶ ۴۴۴
۱۳۷۵ ۴۰۳ ۵۷ ۴۶۰
۱۳۷۴ ۴۱۸ ۵۴ ۴۷۲
۱۳۷۳ ۴۳۹ ۵۶ ۴۹۵
۱۳۷۲ ۴۵۱ ۵۶ ۵۰۷
۱۳۷۱ ۴۵۸ ۴۷ ۵۰۵
۱۳۷۰ ۴۵۸ ۵۱ ۵۰۹
۱۳۶۹ ۴۳۲ ۳۲ ۴۶۴
۱۳۶۸ ۴۲۷ ۳۳ ۴۶۰
۱۳۶۷ ۳۸۶ ۲۸ ۴۱۴
۱۳۶۶ ۳۲۹ ۱۳ ۳۴۲
۱۳۶۵ ۲۲۶ ۵ ۲۳۱
۱۳۶۴ ۱۸۲ ۶ ۱۸۸
۱۳۶۳ ۱۳۹ ۶ ۱۴۵
۱۳۶۲ ۹۵ ۲ ۹۷
۱۳۶۱ ۱۶ ۱۶
۱۳۵۸ ۱۶ ۲ ۱۸
۱۳۵۷ ۱۱ ۱۱

توضیح: تعداد دانش‌جویان مشغول به تحصیل در هر سال برابر با تعداد دانش‌جویانی است که حداقل در یکی از دو نیم‌سال سال تحصیلی مزبور ثبت نام داشته‌اند. دانش‌جویان مهمان و دانش‌جویانی که وضعیت آن‌ها به دلیل سنوات به آموزش آزاد تغییر یافته است در این تعداد محاسبه نشده‌اند.