آمار دانش‌جویان شاغل به تحصیل

سال کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری مجموع
۱۴۰۱ ۸۴۱ ۳۸۷ ۱۲۴ ۱۳۵۲
۱۴۰۰ ۷۵۴ ۳۸۱ ۱۴۳ ۱۲۷۸
۱۳۹۹ ۷۶۸ ۳۶۳ ۱۵۸ ۱۲۸۹
۱۳۹۸ ۶۸۷ ۳۲۸ ۱۵۲ ۱۱۶۷
۱۳۹۷ ۶۳۲ ۲۸۹ ۱۵۵ ۱۰۷۶
۱۳۹۶ ۶۲۹ ۲۵۰ ۱۴۹ ۱۰۲۸
۱۳۹۵ ۶۴۲ ۲۸۹ ۱۳۲ ۱۰۶۳
۱۳۹۴ ۶۶۴ ۳۲۳ ۱۲۳ ۱۱۱۰
۱۳۹۳ ۶۲۵ ۳۳۴ ۱۰۷ ۱۰۶۶
۱۳۹۲ ۵۸۶ ۳۳۱ ۹۶ ۱۰۱۳
۱۳۹۱ ۵۴۹ ۳۳۳ ۷۹ ۹۶۱
۱۳۹۰ ۵۱۴ ۳۶۷ ۶۸ ۹۴۹
۱۳۸۹ ۴۶۶ ۳۲۹ ۷۰ ۸۶۵
۱۳۸۸ ۴۸۷ ۲۶۰ ۷۲ ۸۱۹
۱۳۸۷ ۴۸۷ ۲۱۸ ۶۹ ۷۷۴
۱۳۸۶ ۴۸۹ ۲۲۵ ۵۹ ۷۷۳
۱۳۸۵ ۴۸۷ ۲۷۷ ۵۳ ۸۱۷
۱۳۸۴ ۴۸۵ ۲۶۹ ۴۷ ۸۰۱
۱۳۸۳ ۴۹۱ ۲۱۷ ۴۴ ۷۵۲
۱۳۸۲ ۴۷۵ ۱۵۴ ۳۴ ۶۶۳
۱۳۸۱ ۴۵۵ ۱۱۱ ۳۱ ۵۹۷
۱۳۸۰ ۴۰۸ ۱۰۶ ۲۶ ۵۴۰
۱۳۷۹ ۳۷۱ ۹۲ ۱۹ ۴۸۲
۱۳۷۸ ۳۵۷ ۷۵ ۱۲ ۴۴۴
۱۳۷۷ ۳۴۶ ۶۷ ۱۰ ۴۲۳
۱۳۷۶ ۳۷۷ ۶۱ ۷ ۴۴۵
۱۳۷۵ ۴۰۳ ۵۷ ۱ ۴۶۱
۱۳۷۴ ۴۱۸ ۵۴ ۱ ۴۷۳
۱۳۷۳ ۴۳۹ ۵۶ ۱ ۴۹۶
۱۳۷۲ ۴۵۱ ۵۶ ۵۰۷
۱۳۷۱ ۴۵۸ ۴۷ ۵۰۵
۱۳۷۰ ۴۵۸ ۵۱ ۵۰۹
۱۳۶۹ ۴۳۲ ۳۲ ۴۶۴
۱۳۶۸ ۴۲۷ ۳۳ ۴۶۰
۱۳۶۷ ۳۸۶ ۲۸ ۴۱۴
۱۳۶۶ ۳۲۹ ۱۳ ۳۴۲
۱۳۶۵ ۲۲۶ ۵ ۲۳۱
۱۳۶۴ ۱۸۲ ۶ ۱۸۸
۱۳۶۳ ۱۳۹ ۶ ۱۴۵
۱۳۶۲ ۹۵ ۲ ۹۷

توضیح: تعداد دانش‌جویان مشغول به تحصیل در هر سال برابر با تعداد دانش‌جویانی است که حداقل در یکی از دو نیم‌سال سال تحصیلی مزبور ثبت نام داشته‌اند. دانش‌جویان مهمان و دانش‌جویانی که وضعیت آن‌ها به دلیل سنوات به آموزش آزاد تغییر یافته است در این تعداد محاسبه نشده‌اند.