اعضای هیئت رئیسه دانشکده

رؤسای دانشکده

شماره رئیس دانشکده تاریخ شروع طول دوره
۱۲ دکتر ضرابی زاده ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲ سال
۱۱ دکتر اجلالی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۴ سال (۲ دوره)
۱۰ دکتر صامتی ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۴ سال (۲ دوره)
۹ دکتر حبیبی ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ ۴ سال (۲ دوره)
۸ دکتر حسابی ۱۳۸۵/۰۶/۲۳ ۴ سال (۲ دوره)
۷ دکتر باقری ۱۳۸۱/۰۶/۲۶ ۴ سال (۲ دوره)
۶ دکتر میرعمادی ۱۳۷۷/۰۶/۲۱ ۴ سال (۲ دوره)
۵ دکتر قاسم ثانی ۱۳۷۵/۰۷/۲۱ ۲ سال
۴ دکتر قدسی ۱۳۷۳/۱۲/۰۱ ۲ سال
۳ دکتر جهانگیر ۱۳۶۹/۱۱/۲۷ ۴ سال (۲ دوره)
۲ مهندس معینی ۱۳۶۷ ۲ سال
۱ دکتر انصاری ۱۳۶۴ ۲ سال

معاونین آموزشی

شماره معاون آموزشی تاریخ شروع طول دوره
۱۶ دکتر آبام ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۴ سال (۲ دوره)
۱۵ دکتر ضرابی زاده ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۲ سال
۱۴ دکتر اجلالی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۲ سال
۱۳ دکتر ایزدی ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ ۴ سال (۲ دوره)
۱۲ دکتر حسابی ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۲ سال
۱۱ دکتر بیگی ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ ۴ سال (۲ دوره)
۱۰ دکتر قاسم ثانی ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ ۲ سال
۹ دکتر حسابی ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ ۴ سال (۲ دوره)
۸ دکتر باقری ۱۳۸۰/۰۷/۲۱ ۲ سال
۷ دکتر رامسین ۱۳۷۹/۰۷/۱۸ ۲ سال
۶ دکتر حسابی ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ ۲ سال
۵ دکتر میرعمادی ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ ۲ سال
۴ دکتر قاسم ثانی ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ ۲ سال
۳ دکتر قلی‌زاده ۱۳۶۹/۱۲/۲۷ ۴ سال (۲ دوره)
۲ دکتر جهانگیر ۱۳۶۸/۱۲/۲۶ ۱ سال
۱ دکتر صحت نیاکی ۱۳۶۶/۰۸/۱۶ ۱ سال

معاونین تحصیلات تکمیلی

شماره معاون تحصیلات تکمیلی تاریخ شروع طول دوره
۱۱ دکتر حسابی ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲ سال
۱۰ دکتر میریان ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۱۰ سال (۵ دوره)
۹ دکتر سربازی‌آزاد ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ۲ سال
۸ دکتر جهانگیر ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ ۲ سال
۷ دکتر سربازی‌آزاد ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ ۲ سال
۶ دکتر موقر ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ ۴ سال (۲ دوره)
۵ دکتر جهانگیر ۱۳۷۹/۰۷/۱۸ ۲ سال
۴ دکتر قدسی ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ ۲ سال
۳ دکتر جهانگیر ۱۳۷۵/۰۹/۰۷ ۲ سال
۲ دکتر موقر ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ ۲ سال
۱ دکتر قدسی ۱۳۷۲/۰۷/۰۱ ۲ سال

توضیحات

  • از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ معاونت پژوهشی با معاونت تحصیلات تکمیلی ادغام بوده است.

معاونین پژوهشی

شماره معاون پژوهشی تاریخ شروع طول دوره
۱۰ دکتر حبیبی ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲ سال
۹ دکتر خرازی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۴ سال (۲ دوره)
۸ دکتر گودرزی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۲ سال
۷ دکتر میریان ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ۷ سال (۴ دوره)
۶ دکتر حبیبی ۱۳۸۵/۰۷/۰۲ ۴ سال (۲ دوره)
۵ دکتر میرعمادی ۱۳۸۱/۰۶/۲۷ ۴ سال (۲ دوره)
۴ دکتر میریان ۱۳۷۹/۰۷/۱۸ ۲ سال
۳ دکتر جلیلی ۱۳۷۵/۰۹/۰۷ ۲ سال
۲ دکتر فهیمی ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ ۲ سال
۱ دکتر باقری ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ ۱ سال

توضیحات

  • از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ عنوان معاونت پژوهشی به «معاون پژوهش و روابط بین‌الملل» تغییر یافته است.
  • از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ تا ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ معاونت پژوهشی با معاونت تحصیلات تکمیلی ادغام بوده است.
  • از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تا ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ جناب آقای دکتر گودرزی «مدیر امور پژوهشی» دانشکده بوده‌اند.

معاونین دانشجویی

شماره معاون دانشجویی تاریخ شروع طول دوره
۸ دکتر جعفری ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴ سال (۲ دوره)
۷ دکتر بیات سرمدی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۴ سال (۲ دوره)
۶ دکتر اجلالی ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۲ سال
۵ دکتر کسائی ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ ۲ سال
۴ دکتر منظوری ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ۲ سال
۳ دکتر اجلالی ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ ۲ سال
۲ دکتر کسائی ۱۳۸۳/۰۷/۰۶ ۴ سال (۲ دوره)
۱ دکتر همت‌یار ۱۳۷۸/۰۶/۲۹ ۵ سال (۳ دوره)

توضیحات

  • از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ جناب آقای دکتر همت‌یار مسئول امور دانشجویی و فوق برنامه دانشکده بوده‌اند.