مدارهای منطقی

Logic Design

شماره درس: ۴۰۲۱۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با گیت‌های منطقی به عنوان مدارهای تحقق‌دهنده عملگرهای منطقی و مدارهای مجتمع ساده‌ای است که با تعداد محدودی گیت ساخته می‌شوند. در این درس دانشجویان با روش‌های تحلیل و طراحی مدارهای ترکیبی و مدارهای ترتیبی سنکرون آشنا می‌شوند، همچنین ساختار، نحوه‌ی عملکرد و نحوه‌ی به کارگیری برخی مدارهای مجتمع ساده را که تشکیل‌دهنده‌ی مدارهای مجتمع مفصل‌تر هستند، فرا می‌گیرند تا آمادگی اولیه‌ی لازم برای آشنایی با اجزای سخت‌افزاری نظیر پردازنده را کسب کنند.

ریز مواد

 • نمایش اعداد در مبنای ۲ (۲ جلسه)
  • تغییر مبنای اعداد
  • نمایش اعداد منفی با اندازه‌ی علامت، مکمل ۲ و مکمل ۱
  • جمع و تفریق اعداد
  • رقم نقلی
  • نمایش BCD اعداد
 • مدارهای ترکیبی (۳ جلسه)
  • جبر بول و جبر کلیدی
  • گیت‌های منطقی
  • جملات minterm و Maxterm
  • نمایش SOP و POS
  • تاخیر و مسیر بحرانی
 • ساده‌سازی توابع منطقی (۴ جلسه)
  • روش جبری
  • جدول کارنو
  • مفهوم don’t care و ورودی ممنوعه
  • پیاده سازی مدارهای دو طبقه
  • مفهوم Race، Hazard و Glitch
  • برطرف نمودن Hazard
 • قطعات ترکیبی (۵ جلسه)
  • دیکدر و مالتی پلکسر
  • پیاده‌‌سازی توابع با دیکدر و مالتی پلکسر
  • انکدر و انکدر اولویت دار
  • دی مالتی پلکسر
  • نیم‌جمع‌کننده و تمام‌جمع‌کننده
  • جمع‌کننده‌‌های انتشاری و جمع‌کننده با پیش‌بینی رقم نقلی
  • مقایسه‌کننده
  • حافظه‌ی فقط خواندنی (ROM)
 • منطق چندمقداره (۲ جلسه)
  • منطق سه مقداره و منطق چهار مقداره
  • گیت‌های سه حالته Tri-state
  • گیت‌های با کلکتور باز
  • منطق سیمی
  • Pull-up و Pull-down
 • مدارهای ترتیبی (۴ جلسه)
  • مفهوم مدار ترتیبی
  • انواع Latch و ورودی ممنوعه در Latch
  • فلیپ-فلاپ حساس به سطح، فلیپ-فلاپ حساس به لبه و فلیپ-فلاپ نوع Master-Slave
  • ورودی Reset سنکرون و آسنکرون
  • Setup-time و Hold-time
 • ماشین با حالات محدود (۴ جلسه)
  • مفهوم ریاضی ماشین با حالات محدود (FSM)
  • نمودار حالت
  • جدول حالت
  • جدول تحریک
  • مراحل پیاده‌سازی FSM
  • مدل های Mealy و Moore و تفاوت آن‌ها
 • قطعات ترتیبی (۴ جلسه)
  • ثبات‌ها و شیفت دهنده‌ها
  • ثبات‌های Universal
  • شمارنده‌های سنکرون
  • شمارنده‌ی جانسون
  • شمارنده‌های آسنکرون (شمارنده‌های انتشاری)
 • PLDها (۲ جلسه)
  • معرفی PLD
  • معرفی SPLD
  • PAL و PLA , مقایسه آن‌ها با ROM
  • PAL با منطق سه حالته

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۴ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۲ نمره
 • آزمونک‌ها: ۴ نمره

مراجع

 1. M. Morris Mano. Digital Design. 5th Edition, Prentice Hall, 2006.
 2. Victor P. Nelson, H. Troy Nagle, Bill D. Carroll, David Irwin. Digital Logic Circuit Analysis and Design. Prentice Hall, 1995.
 3. Franklin P. Prosser and David E. Winkel. The Art of Digital Design: An Introduction to Top-Down Design. Prentice Hall, 1987.
 4. علیرضا اجلالی، مدارهای منطقی، چاپ اول، انتشارات نصیر، ۱۳۹۷.