سیستم‌های چندرسانه‌ای

Multimedia Systems

شماره درس: ۴۰۳۴۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: سیگنال‌ها و سیستم‌ها هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم پایه‌ی چندرسانه‌ها و سیستم‌های چندرسانه‌ای با درنظر گرفتن سرویس‌های ارزش‌افزوده‌ی نوظهور است.

ریز مواد

 • آشنایی با چندرسانه‌ها (۲ جلسه)
  • معرفی چندرسانه
  • معرفی سیستم چندرسانه
  • هایپر مدیا
  • مشخصه‌ها و چالش‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده سیستم‌های چندرسانه‌ای
  • داده‌های چندرسانه‌ای
  • پروژه‌ها و موضوعات تحقیقاتی چندرسانه‌ای
 • مرور سیگنال‌ها و سیستم‌ها (۴ جلسه)
  • معرفی سیگنال‌ها و سیستم‌های زمان‌گسسته
  • تئوری نمونه‌برداری
  • چندی‌سازی (کوانتیزاسیون) عددی و برداری
  • تجزیه و تحلیل در حوزه تبدیل
  • معرفی تبدیل‌های FFT و STFT و موجک
 • صوت (۳ جلسه)
  • نمایش و عرضه‌ی صوت
  • نمونه‌برداری و چندی‌سازی صوت
  • استانداردها و قالب ها
  • نقاب گذاری (Masking) فرکانسی و زمانی
  • پردازش سیگنال صوتی
  • فشرده‌سازی سیگنال صوتی
 • کدگذاری آنتروپی (۳ جلسه)
  • فشرده‌‌سازی باتلفات و بدون تلفات
  • کدگذاری Run-length
  • کدگذاری با طول ثابت
  • کدگذاری با طول متغیر
  • کدگذاری هافمن
  • کدگذاری Lempel-Ziv-Welch
  • کدگذاری محاسباتی
 • تصویر (۴ جلسه)
  • فضای رنگ YUV, RGB, HSV, CMYK
  • ثبت و نمایش تصویر
  • بهبود کیفیت تصویر
  • فشرده‌سازی تصویر DCT و MPEG
 • ویدئو (۴ جلسه)
  • مفاهیم پایه ویدئوی آنالوگ و دیجیتال
  • فشرده‌سازی ویدئو
  • کدگذاری درون‌قابی و بین‌قابی
  • تخمین و جبران‌سازی حرکت
  • ارزیابی کیفیت ویدئو
  • استاندارهای کدگذاری ویدئو MPEG1, MPEG2, MPEG4, H261, H263, H264
 • سیستم چندرسانه‌ای (۴ جلسه)
  • Standalone در برابر شبکه‌شده
  • Orchestrated‌ در برابر زنده
  • بلوک‌های تشکیل‌دهنده سیستم چندرسانه‌ای
  • معماری سیستم چندرسانه‌ای بی‌درنگ
 • شبکه‌ی چندرسانه‌ای (۳ جلسه)
  • کیفیت انتقال داده چندرسانه‌ای
  • پروتکل‌های جریان‌سازی
  • پنهان‌سازی خطا
  • کدگذاری اولویت‌دار
  • شبکه‌های Overlay
  • تلفات بسته‌ی داده؛ تراکم و کیفیت خدمات
  • Unicasting‌ و Multicasting
  • چندرسانه‌ای بی‌سیم
 • کاربردهای چندرسانه‌ای (۳ جلسه)
  • تلفن اینترنتی
  • پخش ویدئوی دیجیتال
  • تلویزیون اینترنتی؛ تلویزیون تعاملی و IPTV
  • آموزش الکترونیکی
  • رابط انسان و رایانه
  • پلتفرم خانه چندرسانه‌ای
  • سیستم بازیابی اطلاعات چندرسانه‌ای
  • فناوری‌های سه‌بعدی

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۲ نمره
 • آزمونک‌ها: ۳ نمره

مراجع

 1. R. Steinmettz and K. Nahrstedt. Multimedia: Computing, Communications and Applications. Prentice Hall, 1995.
 2. R. Steinmettz and K. Nahrstedt. Multimedia Fundamentals: Media Coding and Content Processing. Prentice Hall, 2002.
 3. K. R. Rao, Z. S. Bojkovic and D. A. Milanovic. Multimedia Communication Systems: Techniques, Standards and Networks. Prentice Hall, 2002.