رایانش چند‌هسته‌ای

Multicore Computing

شماره درس: ۴۰۴۳۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: برنامه‌سازی پیشرفته، معماری کامپیوتر هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف اصلی درس آشنایی با ساختار سیستمهای چندهسته‌ای و پرهسته‌ای و برنامه‌نویسی موازی برای این سیستم‌ها است. به این منظور، ابتدا معماری کلی، مفاهیم اولیه و چالش‌های موجود در سیستم‌های چندهسته‌ای و پرهسته‌ای ارائه می‌گردد. در ادامه، ابزار و روش‌های برنامه‌نویسی موازی روی چند بستر چندهسته‌ای و پر‌هسته‌ای معرفی می‌شود.

ریز مواد

 • معرفی معماری سیستم‌های چندهسته‌ای و مدل‌های برنامه‌نوسی موازی
  • تاریخچه ظهور سیستم‌های چند‌هسته‌ای
  • چالش‌های برنامه‌نویسی کارا روی سیستم‌های چند‌هسته‌ای
  • معرفی سطوح موازات در برنامه‌ها
  • تحلیل تسریع در سیستم‌های چند‌هسته‌ای همگون و ناهمگون
  • ارائه‌ی‌ چند نمونه واقعی از سیستم‌های چند‌هسته‌ای
 • چند‌پردازنده‌ها با حافظه مشترک
  • معرفی کلی معماری
  • ارائه‌ی مسئله‌ی Cache Coherence و راه‌حل‌ها
  • معرفی اجمالی مدل برنامه‌نویسی و نحوه همگام‌سازی نخ‌ها
  • نحوه برخورد با ناحیه‌های بحرانی
  • ایده‌های کلی در بهبود برنامه‌های موازی
 • الگو‌های رایج موازی‌سازی محاسبات و مدیریت داده
  • الگوهای محاسباتی موازی: Map, Reduction, Scan, Stencil, Recurrence, Fork-Join
  • الگوهای موازی مدیریت داده: Gather, Scatter, Pack, Geometric Decomposition & Partitions
 • برنامه‌نویسی موازی عمومی در سیستم‌های چند‌هسته ای
  • برنامه‌نویسی با Pthreads
  • برنامه‌نویسی با OpenMP
 • برنامه‌نوسی موازی در سیستم‌های برداری
  • معرفی کلی سیستم‌های برداری و آرایه‌ای
  • معرفی ISA مخصوص پردازنده Intel برای محاسبات SIMD
  • معرفی معماری و نحوه برنامه‌نویسی پردازنده CELL BE
 • برنامه‌نویسی موازی در پردازنده‌های گرافیکی عام‌منظوره
  • معرفی جامع معماری پردازنده‌های گرافیکی
  • معرفی معماری چند نمونه واقعی از پردازنده‌های گرافیکی شرکت NVIDIA
  • برنامه‌نویسی با زبان CUDA
  • معرفی Profiler شرکت NVIDIA
 • معرفی اجمالی برنامه‌نویسی موازی در سیستم‌های توزیع‌شده
  • معرفی کتابخانه Message Passing Interface (MPI) و نحوه‌ی برنامه‌نویسی موازی براساس مدل تبادل پیام

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. D. A. Patterson and J. L. Hennessy. Computer Architecture: A quantitative approach. Morgan Kaufmann, 2019.
 2. J. Sanders and E. Kandrot. CUDA by examples: An introduction to GPGPU programming. Addison-Wesley, 2011.
 3. D. B. Kirk and W. W. Hwu. Programming massively parallel processors: A hands-on approach. NVIDIA, 2010.
 4. M. McCool, A.D. Robison, and J. Reinders. Structured Parallel Programming. Elsevier, 2012.