کارآموزی مهندسی کامپیوتر

Computer Engineering Internship

شماره درس: ۴۰۴۵۰ تعداد واحد: ۰
مقطع: کارشناسی نوع درس: عملی
پیش‌نیاز: ارائه مطالب علمی و فنی هم‌نیاز: –

اهداف درس

کارآموزی دوره‌ای است که طی آن دانشجویان با گذراندن ساعات کاری مشخصی در مراکز مورد تائید فرصت می‌یابند تا آموخته‌های خود را با رویه‌های عملی و اجرایی مورد استفاده در محیط‌های صنعتی و اجرایی کشور تطبیق دهند. به علاوه، با طی دوره کارآموزی، دانشجویان می‌توانند ضمن شناخت توانایی‌ها و نیز سنجش آمادگی خود برای حضور در محیط‌های صنعتی کشور، برای رفع ضعف‌های احتمالی برنامه‌ریزی کنند.

ریز مواد

برای دریافت اطلاعات کامل دوره‌ی کارآموزی به درگاه کارآموزی دانشکده مراجعه کنید.

قوانین و مقررات