زیرساخت‌های پردازشی داده

Data Processing Infrastructures

شماره درس: ۴۰۴۸۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس، آشنا کردن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با مفاهیم و مسائل مطرح در زیرساخت‌های مرتبط با ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های بزرگ است. تمامی مفاهیم مطرح در این درس به صورت ملموس و عملی تدریس می‌شود و از دانشجویان خواسته می‌شود که زیرساخت‌های تدریس‌شده را راه‌اندازی کرده و با‌ آن‌ها به صورت عملی کار کنند. به منظور همگرایی بهتر سعی شده است از هر مفهوم زیرساختی، یک فناوری عملی از آن نیز انتخاب شود و در حین آموزش مفاهیم تدریس گردد. به منظور راحتی بیشتر و همچنین یکپارچگی آسان‌تر، همه فناوری‌های از پشته Apache‌ و Hadoop‌ انتخاب شده‌اند.

ریز مواد

 1. مروری عملی بر سیستم‌ عامل
 2. مروری بر پایگاه‌های داده به صورت عملی
 3. ماشین‌های مجازی و فناوری کانتینر
 4. مفاهیم مرتبط با سیستم عامل در تحلیل داده‌های حجیم
  • مفاهیم مقدماتی
  • معماری Hadoop
  • فایل سیستم توزیع‌شده و HDFS
  • محاسبه توزیع‌شده و MapReduce
  • ارسال کار نگاشت کاهش به Yarn
 5. جریان‌های کاری در Hadoop
  • Hadoop Streaming
  • مثال‌هایی از برنامه‌نویسی MapReduce‌ با پایتون
  • MapReduce پیشرفته
 6. محاسبات داخل حافظه‌ای و Spark
  • مفاهیم Spark
  • استفاده از PySpark
  • پیاده‌سازی یک برنامه Spark
 7. انبار‌های داده و کاوش آن‌ها
  • انبار داده و شمای داده‌ها
  • کوئری روی داده‌های ساختاریافته با Hive
  • پایگاه‌های داده ستون-محور و تحلیل بلادرنگ داده با HBase
 8. یکپارچگی داده
  • واردسازی داد‌ه‌های رابطه‌ای با استفاده Sqoop
  • وارد‌سازی جریان‌های داده با استفاده از Flume
 9. تحلیل داده با APIهای لایه‌ بالاتر
  • آشنایی با فناوری Pig
  • آشنایی با API‌های لایه بالاتر Spark‌ مانند Spark SQL و DataFrame
 10. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین توزیع شده با Spark

ارزیابی

 • آزمون: آزمون‌های میان‌نیم‌سال و پایان‌نیم‌سال (۴۰ درصد نمره)
 • تمرین ‌و پروژه : سه تمرین تئوری و یک پروژه عملی که در طول نیم‌سال تحویل داده می‌شوند (۴۰ درصد نمره).
 • گزارش پژوهشی: موضوع پژوهش قبل از آزمون پایان‌نیم‌سال تعیین می‌شود. دانشجو کار پژوهش را با کمک استاد درس آغاز کرده و پس از انجام کار، نتیجه پژوهش را در قالب گزارش ارائه می‌دهد (۲۰ درصد نمره).

مراجع

 1. Bengfort, Benjamin, and Jenny Kim. Data analytics with Hadoop: an introduction for data scientists. O'Reilly, 2016.