هوش مصنوعی توزیع‌شده

Distributed Artificial Intelligence

شماره درس: ۴۰۶۲۷ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

در این درس مفاهیم، مسائل، ابزار و تکنیک‌های یکی از شاخه‌های مبحث هوش‌مصنوعی به نام هوش‌مصنوعی توزیع شده معرفی می‌گردد. با به وجود آمدن سیستم‌های توزیع شده، امکان بررسی و بسط تکنیک‌های هوش‌مصنوعی برای بهره‌گیری از محیط‌های توزیع شده به وجود آمد. کاربرد هوش‌مصنوعی توزیع شده در حل مسائلی است که بنا به دلایل مختلفی نظیر پیچیدگی، توزیع شدگی دانش، پراکندگی امکانات و … قابل حل به وسیله یک سیستم هوشمند متمرکز نیستند، و حل آن‌ها نیاز به همکاری و هماهنگی چندین مامور (سیستم) هوشمند دارد.

ریز مواد

 1. معرفی و تجزیه و تحلیل مسائل هوش‌مصنوعی توزیع شده
 2. انگیزه ایجاد و کاربردهای هوش‌مصنوعی توزیع شده
 3. دسته‌بندی سیستم‌های هوشمند توزیع شده
 4. توصیف، تجزیه، توزیع و تخصیص مسائل
 5. مسئله ارتباط مامورین، زبان‌ها و قراردادهای تعامل
 6. همکاری، هماهنگی، و انسجام مامورین
 7. مدل کردن و نمایش دانش مامورین
 8. کشف و حل تداخل‌ها
 9. ابزار و چارچوب‌های پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند توزیع شده
 10. بررسی چند نمونه از سیستم‌های پیاده‌سازی شده موجود

ارزیابی

 • آزمون میان‌ترم: ۵ نمره
 • آزمون‌های پایانی: ۵ نمره
 • ارائه کتبی و شفاهی یک مقاله علمی در یکی از زمینه‌های هوش‌مصنوعی توزیع شده: ۵ نمره
 • پیاده‌سازی یک سیستم هوشمند توزیع شده با کمک یک بستر آزمایش و یا یکی از زبان‌های پرولوگ یا لیسپ: ۵ نمره

مراجع

 1. G. O’Hare and N. Jennings (eds.). Foundations of Distributed Artificial Intelligence. John Wiley and Sons, 1996.
 2. A.H. Bond and L. Gasser (eds.). Readings in Distributed artificial Intelligence. Morgan Kaufman, 1988.
 3. N. Avouris and L. Gasser (eds.). Distributed Artificial Intelligence: Theory and Praxis. Kluwer, 1992.
 4. F. Martial. Coordinating Plan of Autonomous Agents. Springer-Verlag, 1991.