نظریه رمزنگاری

Theory of Cryptography

شماره درس: ۴۰۶۷۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: امنیت داده و شبکه هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس، تکمیل زنجیره آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات با رمزنگاری پیشرفته با اهداف جزئی‌تر زیر می باشد:

 • آشنایی با گستره وسیعی از مفاهیم رمزنگاری
 • فراگیری ریاضیات رمز
 • درک عمیق از روش‌های اثبات در رمزنگاری
 • آشنایی با اخیرترین پژوهش‌ها در زمینه رمزنگاری

ریز مواد

 • مقدمه‌ای بر رمزنگاری پیشرفته
  • مفهوم امنیت اثبات‌پذیر
  • مروری بر نظریه محاسبات
  • مروری بر نظریه پیچیدگی
  • مفاهیم «تعریف» و «مدل»
 • ساختارهای اساسی رمزنگاری
  • توابع و جایگشتهای یک‌طرفه
  • مولدها، توابع، و جایگشتهای شبه تصادفی
  • توابع درهم ساز
  • کدهای تصدیق اصالت پیام
 • رمزنگاری متقارن
  • امنیت در برابر حملات متن آشکار انتخابی (CPA)
  • امنیت در برابر حملات متن رمز انتخابی (CCA)
  • ساخت رمزهای متقارن
  • رمزنگاری تصادفی و رمزنگاری حالت‌دار
  • سبک های رمزنگاری: مدل سازی و اثبات
 • رمزنگاری کلید عمومی
  • امنیت در برابر حملات CPA، CCA، و CCA2
  • رمز انعطاف ناپذیر
  • روابط میان گونه‌های مختلف رمزنگاری کلید عمومی
  • بنا نمودن شماهای رمز نامتقارن
 • امضای دیجیتال
  • تعاریف و مدل سازی
  • الگوی درهم‌سازی - معکوس‌گیری
  • در همسازی تمام دامنه
  • امنیت دقیق
  • امضای کور، امضای انکار ناپذیر، امضای گروهی، امضای دریچه‌دار، رمز امضا
 • ریاضی رمز
  • مقدمه‌ای بر نظریه گروهها
  • نظریه اعداد؛ قضیه باقیمانده چینی
  • اعداد اول و مسئله تجزیه
  • الگوریتمهای تجزیه
  • گروههای دوری، مسئله لگاریتم گسسته و مسائل مرتبط
  • الگوریتم های حل لگاریتم گسسته
  • خم های بیضوی
 • تعاریف مبتنی بر شبیه‌سازی
  • تعاریف مبتنی بر شبیه‌سازی در مقابل تعاریف مبتنی بر بازی
  • انواع تمیز ناپذیری (کامل، آماری، محاسباتی)
  • تعریف مبتنی بر شبیه‌سازی از رمز نامتقارن امن
  • نا-آگاه‌سازی و کاربردهای آن
  • مفاهیم اثبات دانش، تمیز ناپذیری گواه، و مخفی سازی گواه
 • مدل پیشگوی تصادفی
  • توابع درهم ساز آرمانی و مکاشفه فیات-شامیر
  • تعریف پیشگوی تصادفی
  • بنا نمودن انواع ساختارهای رمزنگاری در مدل پیشگوی تصادفی
  • ساخت ناپذیری پیشگوهای تصادفی
 • پروتکل های رمزنگاری
  • پروتکلهای تصدیق هویت و توزیع کلید
  • پروتکلهای دو جانبه امن (شماهای تعهد، شماهای انتقال ناآگاهانه، داده کاوی پاسدار حریم خصوصی)
  • محاسبات چند جانبه امن
 • رمزنگاری کوانتومی
  • ماشینهای کوانتومی و قدرت آن‌ها
  • تبادل کلید کوانتومی
  • نظریه مشبکه‌ها
 • معرفی سایر مباحث
  • روشهای صوری در امنیت
  • نظریه اطلاعات
  • تسهیم راز
  • نظریه کدینگ
  • مدل UC
  • رمزنگاری تابعی
  • رمزنگاری کاملاً همریخت

ارزیابی

 • آزمون میان نیم‌سال: ۴ نمره
 • آزمون پایان نیم‌سال: ۸ نمره
 • آزمونک: ۲ نمره
 • مقاله مروری: ۳ نمره
 • تمرین: ۳ نمره

مراجع

 1. Jonathan Katz and Yehuda Lindell. Introduction to Modern Cryptography, 3rd Edition, CRC Press, 2020.
 2. O. Goldreich. Foundations of Cryptograph, Volume 1: Basic Tools. Cambridge University Press, 2001.
 3. O. Goldreich. Foundations of Cryptograph, Volume 2: Basic Applications. Cambridge University Press, 2004.
 4. A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, and S.A. Vanstone. Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2001.